Fremtidens plejehjem i Aalborg Kommune har opstartsvanskeligheder.

Fremtidens plejehjem i problemer: Pårørende ser frem til bedre plejehjem

Velfærd

24/06/2015 09:22

Nick Allentoft

De pårørende til beboere på Fremtidens Plejehjem i Nørresundby tror på, at forholdene nu bliver bedre. De var ellers skeptiske over den uvildige undersøgelse Aalborg Kommune satte i gang.

Men efter et møde i aftes med kommunen og firmaet Revas, der har lavet redegørelsen, er der ros fra Pårørendegruppen.

- De har gjort et rigtig fint stykke arbejde. De må jeg sige, siger talsmand for Pårørendegruppen, Jan Bager.

Lottehjemmet

DenOffentlige.dk fortæller historien om, hvad der skete med plejehjemmet Lotte, som Thyra Frank gjorde landskendt, men forlod for to år siden. Det er historien om en samfundsudvikling, der langsomt kvæler vædierne for styre gennem regler, bureaukrati og økonomi. Find hele dækningen her.

Redegørelsen retter hård kritik af en række forhold. Især at en uklar ledelsesstruktur og mangel på opgave- og ansvarsbeskrivelse skaber usikkerhed i hverdagen. En kritik den konservative rådmand Thomas Krarup erkender. 

Det fortæller DR P4 Nordjylland.

- Vi har ikke været dygtige nok til at lave en opstart på Fremtidens Plejehjem.

Rapporten konkluderer - omend ikke nagelfast, at ingen er døde som følge af manglende medicin, tilkald af læge med mere.

- Det er jeg naturligvis glad for, siger Thomas Krarup til DR P4 Nordjylland.

Men det hedder også i redegørelsen:
"I mindst to tilfælde kunne den manglende reaktion og reflektion i værste fald have ført med sig, at de pågældende beboeres liv ville have været eller kunne blive truet."
Ligesom det hedder at manglende eller utilstrækkelige reaktion fra medarbejderne har medført, at beboeres velfærd, velbefindende og tryghed har lidt under det.

Redegørelsen kommer med 13 anbefalinger. Blandt andet, at der bliver skabt et fælles fundament og en fælles kultur blandt de ansatte. Anbefalinger, der skal gøre plejehjemmet til et godt sted at bo.

- De anbefalinger følger vi alle som en. Samtidig vil vi lægge op til et frugtbart samarbejde med medarbejdere, beboere og pårørende, siger Thomas Krarup.

Udsigten til de ændringer, giver Pårørendegruppen tro på, at forholdende bliver gode, siger Jan Bager.

- Jeg tror på, at plejehjemmet ændrer sig meget. Der bliver sat tiltag i gang, og det er vores opgave, at det kommer til at ske, siger han til DR P4 Nordjylland.

Ældre- og Handicapudvalget skal på sit møde i dag færdiggøre handleplanen.

Embedslægerne har i øvrigt i sidste uge været på uanmeldt besøg med særligt fokus på medicinhåndteringen.

Her er konklussionen, at den er på linje med kommunens øvrige plejehjem, og at de konstaterede fejl og mangler samlet indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden. Det står i modsætning til et tilsyn i december, hvor embedslægerne fandt fejl, der indebar en risiko for patientsikkerheden.

Mest Læste

Annonce