Frikommuneforsøg: Børn som vores vigtigste ressource

Velfærd

10/10/16 4:40

Nick Allentoft

Frikommuneforsøg vil tage et opgør med lovgivning, styringsprincipper og organiseringen af indsatser for børn, herunder udsatte børn. Gladsaxe, Ikast-Brande og Guldborgsund er gået sammen. Se projektbeskrivelsen her.
Temaet for vores frikommuneansøgning er ”Børn som vores vigtigste ressource”, og det centrale omdrejningspunkt, for vores forsøg og vores indsatser, vil være, at børns trivsel og udviklingsmuligheder altid skal være i centrum. Det er børnene, vores fremtid skal bygges på, og det er afgørende, at vi bedst muligt kan understøtte dem i deres udvikling hen imod deres voksne liv og deres mulighed for at mestre egen tilværelse.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Det at understøtte børnenes kompetencer og udviklingsmuligheder står højt på de ansøgende kommuners politiske prioriteringsliste og har direkte betydning for sammenhængskraften og for de ressourcer, der er til rådighed i både små og store fremtidige fællesskaber. Hvis vi via frikommuneforsøg kan finde nye, bedre og mere holdbare løsninger i den kommunale opgaveløsning på området, vil det have uvurderlig værdi. Både for kommunerne i frikommunenetværket, men i høj grad også for andre kommuner i Danmark.

Ansøgerkommunerne er ikke ene om at have indgående fokus på børnene og deres muligheder for at udnytte og realiseres deres fulde potentiale bedst muligt. Vi har således at gøre med en central problemstilling og kerneopgave for alle landets kommuner.   Af samme grund, har vi en ambition om at finde nye greb og løsninger, der ikke alene skal implementeres og komme til gavn i egne organisationer. De resultater og erfaringer, vi gør os undervejs i frikommuneforsøgene skal samtidig komme til gavn landspolitisk og i de øvrige kommuner.  

Annonce