Frikommuneforsøg: Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Infrastruktur

10/10/2016 18:33

Nick Allentoft

Randers, Roskilde, København, Favrskov, Aarhus og Høje-Taastrup kommuner søgte om frikommunenetværk på boligområdet – med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger Se deres ansøgning her.
Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet – med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger Social- og Indenrigsministeriet har udbudt en ny runde af frikommuneforsøg, denne gang med afsæt i kommunale samarbejder. 

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

Randers, Roskilde, København, Favrskov, Aarhus og Høje-Taastrup ansøger hermed om at indgå i et frikommunenetværk, som skal afprøve nye muligheder for at tilvejebringe flere billige boliger i kommunerne og sikre bedre sammenhæng mellem de sociale indsatser og boligløsninger for borgere med lav betalingsevne.

Ambitionen er, at kommunerne i højere grad får mulighed for at understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og løbende opnå en højere grad af selvhjulpenhed i egen bolig. På sigt skal støtte i egen bolig sikre, at borgeren i videst muligt omfang får magt over eget liv, tilknytning til lokalsamfundet, uddannelse eller arbejde. Denne udvikling vil ikke kun være til gavn for den enkelte, men også for kommunernes økonomi og for sammenhængskraften i samfundet som helhed.   Netværkets samlede volumen, variation i demografi og geografiske bredde, jf. bilag 1 og 2, giver et stærkt afsæt for at afprøve nye muligheder og for at sikre erfaringer og viden til gavn for alle landets kommuner.   Allerede nu deltager flere kommuner i Hjem til Alle Alliancen1, som arbejder med at bekæmpe hjemløshed hos unge. Alliancens initiativer vil kunne understøttes af frikommuneforsøget, samtidig med at alliancen kan give kommunerne adgang til samarbejdspartnere, som allerede er engageret i idéudvikling i forhold til etablering af billige boliger.    Herudover er flere af kommunerne i dialog med almene boligorganisationer om at indgå partnerskaber. Sådanne tiltag kan også understøttes af frikommuneforsøget.

Mest Læste

Annonce