Frikommuneforsøg: Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde

Velfærd

10/10/16 4:47

Nick Allentoft

Ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme, som har brug for akut hjælp betinget af såvel kronisk som akut opstået sygdom, er målgruppen for frikommuneforsøg. Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har fundet sammen. Læs projektbeskrivelsen her.
Nye samarbejdsformer på akutområdet skal fremme kvalitet og effektiv ressourceanvendelse i det samlede sundhedsvæsen, på tværs af sektorer. Det gavner både den enkelte borger og samfundsøkonomien. Frikommuneforsøgene ønskes gennemført i samarbejde med borgere, regionale samarbejdspartnere samt relevante ministerier.

Frikommuneforsøg

Vi samler historier om og fra frikommunerne her

De fire kommuner har et veletableret og velfungerende samarbejde på en række områder.

De gode erfaringer herfra ligger til grund for kommunernes ønske om sammen at udvikle det somatiske akutområde i et frikommunenetværk. Netværket vil stå på og bygge videre på det eksisterende samarbejde.   4K udgør sammen med fem øvrige kommuner; Rødovre, Egedal og Ballerup, Furesø og Herlev, og Herlev-Gentofte Hospital Planområde Midt i Region Hovedstaden. Alle fem øvrige kommuner samt Region Hovedstaden og Herlev-Gentofte Hospital har på administrativt niveau tilkendegivet interesse for at indgå i frikommuneprojektet, og de vil blive inddraget i det omfang, de ønsker at deltage, og hvor det giver mening for frikommuneforsøgene, såfremt deltagelsen kan godkendes politisk.   Frikommunenetværket vil danne sin egen projektorganisering men vil med fordel også kunne benytte den allerede etablerede tværsektorielle samarbejdsstruktur i Planområde Midt.   Vision Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et tæt tværsektorielt samarbejde lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde. Ambitionen er med borgeren i centrum at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet på tværs af kommuner og sektorer forankret i nye organisatoriske samarbejdsformer med relevante fagspecialister, herunder specialiserede sygeplejersker og fast lægedækning.  

Annonce