Her er det åbne brev, der advarer mod besparelser i regionerne

Politik

30/05/2014 10:07

Nick Allentoft

Opråb til statsministeren, regeringen, partiformænd og Danske Regioner Besparelser på sygehuse og hospitaler er dødsstødet til et sundhedsvæsen i verdensklasse
Vi fra medarbejdersiden konstaterer med alvorlig bekymring, at der er lagt op til store besparelser på sygehus/hospitalsområdet – i alt op mod 1,75 mia.kr. Det er helt igennem urealistisk. Derfor forventer vi, at der på de kommende økonomiforhandlinger tilføres ekstra midler til sygehus/hospitalsområdet, så de bebudede besparelser kan tages af bordet. Ellers vil det uundgåeligt reducere i det sundhedspersonale, som i forvejen er presset til det yderste. 

Svinger I sparekniven over sundhedsvæsnet igen, skærer I ikke bare ind til benet – I skærer ind i benet og amputerer det sammenhængende sundhedsvæsen! 

Det handler om politiske prioriteringer, og den beslutning ligger hos jer. Hvis I som ansvarlige politikere beslutter ikke at tilføre regionerne ekstra ressourcer, får det konsekvenser:    - I siger farvel til det sundhedsvæsen i verdensklasse, som alle ønsker. Den ambition kræver ressourcer, og når aktiviteterne stiger, må og skal finansieringen følge med. Man kan ikke får det hele for det halve.    - I beslutter at forringe kvaliteten for patienterne. Færre medarbejdere vil medføre mindre tid til den enkelte patient. Til svære samtaler, medicinhåndtering, diagnosticering, pleje, hygiejne og rengøring, og vil føre til fejl, som kan koste liv.    - I beslutter at amputere det sammenhængende sundhedsvæsen, når der ikke længere er tid til at koordinere mellem afdelinger og specialer og med kommuner.    - I beslutter at nedslide medarbejderne, som er sundhedsvæsnets rygrad og drivkraft. Sundhedspersonalets psykiske arbejdsmiljø er flere gange målt som kritisk belastet, og det er psykisk opslidende hver dag at skulle gå på kompromis med den kvalitet vi leverer overfor syge mennesker. Stress og nedslidning koster samfundet millioner.    - I sender regningen videre, når besparelserne begynder at føre til fejloperationer, medicinfejl, infektioner, genindlæggelser og nedslidte medarbejderes sygedage. Den regning er der kun skatteyderne til at samle op. Patienterne har allerede betalt prisen!    - I bremser sektorens innovation og udvikling, som medarbejdersiden har været med til at initiere. At presse medarbejderne til det yderste fører ikke til nytænkning og udvikling af sundhedssektoren. Og det er netop dét, som skal føre os videre – ikke besparelser!    Det er jeres beslutning. Jer, der skal tage ansvaret.    På vegne af alle medarbejdere i de fem regioner    Vibeke Westh (Hovedstaden) Lone Rasmussen (Syddanmark) Jenny Heinrichs (Sjælland)  Anja Laursen (Midtjylland) Bente Yder (Nordjylland), Næstformænd i regionernes samarbejdsudvalg  

Mest Læste

Annonce