Hvad siger politikerne om elbilen?

Politik

04/9/12 10:17

Dansk Elbil Alliance

Nyhedsbrev for Dansk Elbil Alliance sætter i løbet af efteråret ordfører fra de politiske partier i stævne for at høre deres bud på, hvor elbilerne er på vej hen. Denne gang har vi talt med trafikordførerne fra Venstre og Socialdemokraterne.

Kristian Pihl Lorentzen, trafikordfører (V)
Hvordan ser fremtiden for elbilen ud?
I takt med den fortsatte teknologiske udvikling vil elbilen vinde stærkt frem i de kommende år. Specielt når det lykkes at få markedsprisen ned på et lavere niveau, som vi har set det ske med al anden ny teknologi. For at få elbilen mere udbredt er der dog stadigvæk en del udfordringer, som skal håndteres.

Skal Danmark være foregangsland for elbilen?
Danmark skal absolut være et af foregangslandende for de grønne transportmuligheder – heriblandt også elbilen. Hvis afgiftsniveauet tilpasses på baggrund af CO2-udledningen, og grøn energi kan betale sig, vil flere folk benytte sig af muligheden for at køre grønnere. Men elbilerne og de andre grønne transportmidler skal ikke presses ned over hovedet på folk, ligesom de øvrige bilister ikke skal brandbeskattes, for at vi kunstigt kan forcere elbilernes udbredelse.

Hvad er de tre vigtigste politiske tiltag, der skal til for at fremme de grønne transportformer (herunder elbilen)?
De grønne transportformer vinder allerede frem. For at Danmark skal være ordentligt med, er det vigtigt at få et mere hensigtsmæssigt afgiftssystem på transportmidlerne. Derfor ville det for det første være bedre, hvis bilafgifterne fremover i langt højere grad afhænger af teknologien frem for bilens pris fra fabrikken. Herunder skal udledningen af CO2 være en vigtig parameter, hvilket naturligt giver elbilen fordele.
For det andet bør man i fremtiden have endnu mere fokus på CO2-neutralt bioethanol og de dertilhørende tankanlæg med fælles standarder, så vi kan begynde udfasningen af benzin- og dieseldrevne biler.
For det tredje bør vi fortsat prioritere midler til forskning og forsøg i grønnere transport, så de grønne transportmidler bliver endnu mere omkostningseffektive og dermed konkurrencedygtige. Eksempelvis hilser Venstre det velkommen, at der gennemføres forsøg med brug af elbiler i flåder, herunder i taxiflåderne i de større byer.

Rasmus Prehn, trafikordfører (S)

Hvordan ser fremtiden for elbilen ud?
Socialdemokraterne ønsker et grønnere Danmark, og her er elbilen selvfølgelig en del af løsningen. En grøn dansk satsning giver både erhvervs- og beskæftigelsespotentiale og er samtidig med til at rykke klimaregnskabet i den rigtige retning. Derfor arbejder vi også for at udbrede grønnere transport både på kort sigt og på længere sigt.

Skal Danmark være foregangsland for elbilen?
Jeg tror på, at vi ved at satse på grønnere transport kan skabe et nyt vindmølleeventyr. Vi kan skabe tusindvis af arbejdspladser og nye vækstområder for danske virksomheder. Vi har tidligere været et grønt foregangsland, og det kan vi blive igen. Vi har grønne ambitioner for Danmark og vil derfor komme med en samlet strategi for at sætte skub i udviklingen.

Hvad er de tre vigtigste politiske tiltag, der skal til for at fremme de grønne transportformer (herunder elbilen)?
Der skal være flere økonomiske incitamenter til at investere først i form af afgiftsfritagelsen, og så vil vi tilskynde kommunerne til at fritage elbilen for parkeringsafgift i hele landet. Vi vil også arbejde i retning af en højere skrotpræmie, hvis erstatningen er en elbil. Vi vil se på mulighederne for en grøn reform af bilbeskatningen, og indføre grønne nummerplader for energieffektive køretøjer. Vi vil arbejde for, at det offentlige ved fremtidige bilkøb som udgangspunkt udelukkende køber eller leaser energieffektive køretøjer som blandt andet elbiler og plug-in hybrider, og fremme brugen af el-taxaer og andre energieffektive taxaer blandt andet med en omlægning af afgiftslettelsen, der belønner energirigtige biler.
Samtidig vil vi arbejde for en pulje i Transportministeriet, som skal støtte etableringen af ladeinfrastruktur (evt.: ved parkeringspladser i eksempelvis lufthavne og ved banegårde), mens vi understøtter udbygningen af forsknings- og udviklingsmiljøer på området.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce