Hver tredje nyledig er på dagpenge et år efter

Velfærd

16/02/2012 11:07

Ny kortlægning af arbejdsløse i Danmark, som AE har foretaget, viser at 50 procent af de nyledige er i arbejde ét år efter, de er blevet ledige, og 31 procent er fortsat på dagpenge - blandt de ufaglærte var det kun godt 43 procent, der var kommet i job, mens det gælder for knap 55 procent af de nyledige med en lang videregående uddannelse.

Det danske arbejdsmarked har gennem de seneste år oplevet markante stigninger i ledigheden og flere personer står i dag uden arbejde. De seneste tal for arbejdsløsheden viste, at der er 160.500 ledige i Danmark.

I denne analyse ser vi på, hvad nyledige dagpengemodtagere laver op til ét år efter, at de er trådt ind i ledighedskøen.

Hvis vi ser på de nylediges arbejdsmarkedsstatus 13 uger efter, var knap 37 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens der var knap 54 procent på dagpenge. Et år efter var 50 procent i lønmodtagerbeskæftigelse, mens godt 31 procent modtog dagpenge.

Når man opdeler de nyledige på uddannelse, er det især blandt de ufaglærte nyledige, at færrest er i job ét år efter. Blandt de ufaglærte er godt 43 procent i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter, mens det gælder for knap 55 procent af de nyledige med en lang videregående uddannelse.

Færrest ældre og kvinder er i job
På aldersgrupper, er der en tendens til, at ældre i større grad modtager dagpenge ét år efter. Hvor det er godt 25 procent af de under 30-årige, der modtager dagpenge ét år efter, drejer det sig om knap om 39 procent af de 50-54-årige og 43 procent af de 55-59-årige.

Blandt de 60-64-årige er det ”kun” knap 29 procent, der modtager dagpenge, men det hænger sammen med, at godt 33 procent er overgået til efterløn og godt 8 procent er overgået til gruppen.

Hvis vi ser på de nyledige opdelt på køn, er omkring 31 procent af både mændene og kvinderne, der modtager dagpenge ét år efter. Der er flest mænd i lønmodtagerbeskæftigelse ét år efter. Hvor knap 53 procent af mændene er i lønmodtagerbeskæftigelse, drejer det sig om godt 46 procent af kvinderne.

Geografisk er der andelene for, hvor mange der kommer i job, højest i mange af de jyske kommuner. Omvendt er det på den københavnske vestegn, Fyn og Lolland-Falster, at der er færrest, der et år efter le-dighed igen er i job.

Læs analysen

 

Mest Læste

Annonce