KL til alle kommuner: Gør skoler og arbejdspladser røgfri

Velfærd

14/1/18 9:37

Nick Allentoft

»Der er generelt alt for lidt fokus på forebyggelse i forhold til, hvor stor bevågenheden er på behandling af mennesker, der allerede er blevet syge. Men hvorfor ikke gøre, hvad vi kan, for at undgå, at de overhovedet bliver syge«, siger Thomas Adelskov (S), formand for social- og sundhedsudvalget i KL til Politiken.

Alle danske skoleelever skal forbydes at ryge både på matriklen og uden for skolens grund i skoletiden. Det samme skal gælde for ansatte på alle kommunale arbejdspladser i de timer, de er på arbejde. Fra de møder på arbejde om morgenen, til de går hjem igen til fyraften. Både på arbejdspladsen, under transport, og når de arbejder hjemme.

Det mener Kommunernes Landsforening, KL, som ifølge Politiken søndag opfordrer landets 98 kommuner til at tage stilling til røgfri skoletid og arbejdstid, og de opfordres samtidig til at gå i dialog med de ungdomsuddannelser, der ligger i kommunen, så der også her kan indføres røgfri skoletid. Opfordringen kommer i et nyt forebyggelsesudspil fra KL

»Der er generelt alt for lidt fokus på forebyggelse i forhold til, hvor stor bevågenheden er på behandling af mennesker, der allerede er blevet syge. Men hvorfor ikke gøre, hvad vi kan, for at undgå, at de overhovedet bliver syge«, siger Thomas Adelskov (S), formand for social- og sundhedsudvalget i KL til Politiken.

LÆS OGSÅ: BLAND JER UDEN OM, KL

»Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ betydning for danskernes sundhed. Derfor opfordrer vi nu alle kommuner til at gøre en særlig indsats for at få flere til at stoppe med at ryge og færre til at begynde. Røgfri skole- og arbejdstid er gode redskaber til at nå de mål«.

Professor ved Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel er begejstret for, at KL melder så klart ud, og han håber, at kommunerne vil tage opfordringen til sig og gøre alvor af at indføre rygeforbud.

»Hvis det bliver indført, så vil det virkelig batte noget. Specielt den røgfri skoletid vil gøre underværker og bevirke, at færre børn og unge begynder at ryge. På arbejdspladserne vil det give et skub til dem, der i forvejen gerne vil stoppe, men ikke lykkes med det«, siger Knud Juel til Politiken.

»Det er alligevel mange timer om dagen, det ikke vil være muligt for skoleelever og kommunalt ansatte at ryge. Det vil helt klart føre til, at flere stopper med at ryge, og også til, at de, der fortsat ryger, ryger mindre. Alle undersøgelser viser, at tilgængeligheden har stor betydning«.

Hvis landets kommuner vælger at indføre røgfri arbejdstid, har de en ikke ubetydelig opbakning i befolkningen. Det viser en ny holdningsundersøgelse blandt danskerne lavet af Megafon for Politiken og TV 2. Her erklærer 40 procent sig enige i, at der bør indføres røgfri arbejdstid, ikke bare på kommunale arbejdspladser, men også private.

Røgfri skoletid er der endnu større opbakning til. Ifølge en meningsmåling fra Kræftens Bekæmpelse lavet i november af Kantar Gallup støtter hele 79 procent ideen, mens kun 9 procent er imod.