Kræver handling fra ny minister: Blå og rød lejr står sammen om opråb

Politik

13/12/2016 13:27

Nick Allentoft

Borgmestre har skrevet til beskæftigelsesministeren med ønske om at lave disruption på beskæftigelsesområdet, og herunder få gjort op med bureaukrati og rammelovgivning. Læs brevet og se deres omfattende katalog med forslag her.
6. december 2016   Kære Troels Lund Poulsen   Stort tillykke med dit nye job som beskæftigelsesminister!

I 6-byerne er vi meget optaget af at styrke samarbejdet med private virksomheder, da det er afgørende for, at flere borgere på overførsel kommer ud på arbejdsmarkedet.

Derfor glæder det os, at regeringsgrundlaget fremhæver behovet for forenkling af beskæftigelseslovgivningen. Vi finder, at den trænger til en grundlæggende fornyelse, hvor der gives en ramme med vægt på resultater for borgere og virksomheder frem for indviklet og tidskrævende detailregulering.   ”Disruption” er tiltrængt på området, så tiden ikke bruges på forfinet sagsbehandling frem for kerneopgaven med at skaffe hhv. job til borgerne og medarbejdere til virksomhederne.   I regeringsgrundlaget nævnes også refusionsreformen og dens økonomiske incitamenter. Også her har du vores opbakning til at lægge vægt på økonomiske incitamenter og resultater frem for detailregulering. Vi vil gerne måles på resultater frem for indsatser.   Arbejdsmarkedet er under forandring. Vi ser nye typer virksomheder, nye ansættelsesformer, iværksætteri, mv. Her er der en oplagt mulighed for at få flere borgere ud på arbejdsmarkedet. Også selvom der kan være udfordringer for den enkelte i forhold til helbred, kompetencer, sprog, mv.

Vi vedlægger et katalog der viser barrierer og uhensigtsmæssigheder, som vi ser i den nuværende beskæftigelseslovgivning. Kataloget understreger på den måde behovet for fornyelse på området. 

Der bliver nok at tage fat på, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med fokus på løsningen af kerneopgaven. I den forbindelse kan vi oplyse, at vi i det nye år vil søge foretræde for folketingets beskæftigelsesudvalg for at fremføre vore synspunkter om behovet for rammelovgivning frem for detaljerede bureaukratiske regler.   Vi vil endnu en gang ønske dig tillykke med dit nye job, i det vi håber, at vi kan indgå i et godt og konstruktivt samarbejde om optimering af beskæftigelsesindsatsen.   Med venlig hilsen   Henrik Vallø (Partiløs), Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune   Anna Mee Allerslev (R), Borgmester for Beskæftigelse- og integration i Københavns Kommune   Steen Møller (K), Rådmand for Beskæftigelses- og Socialområdet i Odense Kommune   Christian Boldsen (V), Formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune   Mai-Britt Iversen (S), Rådmand for Familie, Social og Beskæftigelse i Aalborg Kommune   Thomas Medom (SF), Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune   Vedlagt: Katalog over barrierer og uhensigtsmæssigheder på beskæftigelsesområdet,  

Mest Læste

Annonce