Læren fra Løkkes habitter

Politik

31/5/14 11:35

Nick Allentoft

Lars Løkkes aktuelle svar er udtænkt til at besvare journalisternes spørgsmål på en måde, der både er svar og ikke-svar, ikke er usandheder, men heller ikke er hele sandheden. Den tilgang holder ikke længere, for vi har udviklet en resistens overfor meningsløse mummespil, skriver Adam Jørgensen i dette indlæg.
Lars Løkkes aktuelle svar er udtænkt til at besvare journalisternes spørgsmål på en måde, der både er svar og ikke-svar, ikke er usandheder, men heller ikke er hele sandheden. 

Medicinen virker ikke længere. Offentligheden har udviklet resistens. En stigende andel af befolkningen orker ikke længere det meningsløse mummespil, der kører på repeat på alle medieplatforme. 

Om Adam Jørgensen

Adam Jørgensen er kommunikationsrådgiver i Primary task kommunikation og rådgivning, der leverer hjælp til at forudse hvordan forandringer vil påvirke organisationen og dens relationer, og til at kommunikere så organisationen kommer styrket igennem.Adam Jørgensen er uddannet i kommunikation og organisationspsykologi og har arbejdet i stat, styrelse og kommune samt som konsulent. 

Derfor er flere af medierådgivningens dogmer døde. "Sig sandheden, men der er ingen grund til at rutte med den", har det heddet i en længere årrække. Denne teknik er ikke længere gangbar. Det usagte tager fokus og transformerer den indøvede sandhed til at fremstå som usandhed. Når Lars Løkke fx gentager at "Tøjet er betalt", så virker det ikke tilstrækkelig troværdigt i dag.

Dernæst gennemhuller affæren den udbredte og opportune forestilling om, at sandheden er hvad den sejrende diskurs udsiger. At det ikke så meget handler om hvad vi gør, men mere om hvad vi siger - blot vi siger det på en overbevisende og positiv måde.

Denne forestilling, om at ordet konstruerer virkeligheden, er kommet til kort. For i tilfældet med habitter, underbukser og skat kan Lars Løkke ikke tale sig til en sejrende diskurs. Kun fremlæggelse af fysisk eksisterende dokumentation kan bringe troværdigheden flot. 

Læs også denne fra Adam Jørgensen: Når kommunerne gør borgerne vrede

 

Dette gælder uanset om Lars Løkke også i denne omgang klarer skærene og fortsætter som Venstres formand. I dag er mediekriserne nemlig kun tilsyneladende overvundne, når stormen lægger sig. For de ligger indlejret i informationsdatabaserne klar til at poppe op ved først givne lejlighed.

Affæren viser også, at traditionel spindoktori virker konserverende. Ved at byde sig til med redskaber og hjælp til quick fix af opståede mediekriser mindskes nødvendigheden af at medtænke etik og moral i handlingerne. Så længe opfattelsen er, at mediekriser kan overvindes ved hjælp af medierådgivning, så undgår klienten at lære af sine fejl, og vil derfor have en tendens til at gentage dem. Men det bedste kriseberedskab er så vidt muligt at undlade handlinger, der kan føre til troværdighedskriser i medierne. 

Derfor bør feltet for god medierådgivning udvides, sådan at ydelsen omfatter, at hjælpe klienten med "at lære af erfaring". Det kan den interne spindoktor ikke så godt håndtere på grund af de i organisationen eksisterende magtrelationer.