Landets første brandkadetinstruktører er uddannet

Velfærd

16/12/2014 13:37

Suleman Haider

De første brandkadetinstruktører i Danmark er netop blevet uddannet. Uddannelsen er afholdt af det nystartede initiativ Brandkadetter i Danmark, der ønsker at oprette brandkadetkorps i hele landet for alle unge mellem 10-18 år.

De nyuddannede brandkadetinstruktører kommer fra brandvæsenerne i Greve, Køge, Vejle, Nordsjælland, Næstved, Odense, Vestegnen og Viborg. Én af dem, som har valgt at uddanne sig til brandkadetinstruktør, er Finn Jensen fra Vejle Brandvæsen.

- I Vejle har vi i en årrække arbejdet med unge 13-15 årige, som var utilpassede, og som boede i et område, hvor der mange påsatte brande. Vi tager 6 unge ind i et ugeforløb, og det er fantastisk at se den udvikling, der sker fra mandag morgen til fredag eftermiddag, hvor de ”slipper” ud igen. Og som bonus har vi kunnet se et fald i hærværksbrandene. Det har været så stor en succes, at det nu er udvidet til at omfatte unge fra hele kommunen. Den nye instruktøruddannelse ved Brandkadetter i Danmark har givet mig nye værktøjer og en bedre forståelse for de unges udfordringer i hverdagen, fortæller Finn Jensen, der vil integrere sin nye viden i det nuværende forløb ved brandvæsenet.

Uddannelsen har bl.a. givet instruktørerne, der alle er uddannede brandmænd i forvejen, viden om særlige udfordringer hos unge, og hvilke pædagogiske tilgange og redskaber, der er hensigtsmæssige i arbejdet med unge, hvor fokus er centreret omkring relationen og den enkeltes udfordringer i hverdagen.

Brandkadetkorps til hele landet

Brandkadetter i Danmark er et inkluderende projekt, der retter sin fokus mod børn og unge mellem 10 og 18 år. Brandkadetter gør en forskel. Det viser resultaterne fra tre projekter, der siden 2009 har været gennemført i brandvæsenerne i Greve, København og Roskilde.

- Vores brandkadetter er en af de succeshistorier, som vi i beredskabet kan være meget stolte af. Erfaringerne fra Greve, København og Roskilde viser, at det nytter at gøre en indsats over for de unge mennesker, siger formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB), Niels Mørup, der overrakte diplomer til de nyuddannede instruktører.

Med brandkadetuddannelserne er det lykkedes at bygge bro mellem brandmændene og unge fra lokale boligområder, samt reducere påsatte brande og konfrontationer mellem unge og indsatspersonale. De unge får indsigt i brandmændenes verden og brandmændene får et øget kendskab til de unges miljø. Samtidig stiger de unges selvværd, og de får nye værdier som ansvar, tillid og fællesskab, som de tager med sig ind i uddannelsessystemet og ud på arbejdsmarkedet.

- Derfor vil vi gerne udbrede tilbuddet om at blive brandkadet til unge mellem 10 og 18 år i hele landet, så flere unge får mulighed for at få en meningsfuld brand- og førstehjælpsuddannelse. De unge, som gennemgår en brandkadetuddannelse, vil kunne påvirke andre unge i retning af en mere forebyggende adfærd, så færre ulykker og brande opstår, ligesom de kan være rollemodeller for deres omgangskreds, forklarer Niels Mørup.

Brandkadetter i Danmark er et initiativ under Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Projektet er finansieret af TrygFonden og er forankret hos Center for Socialt Ansvar. Baggrunden for projektet er et ønske om at udbrede de gode erfaringer fra de brandvæsener, som gennem de seneste år har tilbudt lokale unge en uddannelse som brandkadet.

Mest Læste

Annonce