Ledige i gule a-kasser får oftere 'dummebøder'

Velfærd

28/8/17 9:02

Nick Allentoft

Arbejdsløse i gule a-kasser får forholdsvis oftere ’dummebøder’ end ledige i andre a-kasser, viser myndighedernes tal.

Det gør ondt i pengepungen, hvis dagpengene bliver taget fra en arbejdsløs. Eksempelvis hvis den ledige ikke er mødt op til en samtale i a-kassen. Det sker alligevel forholdsvis ofte for ledige medlemmer af såkaldte gule a-kasser - eksempelvis Krifa og Det Faglige Hus. De får forholdsvis flere 'dummebøder' end medlemmer af andre a-kasser.

Forholdsvis mange ledige medlemmer af a-kassen under den gule fagforening Det Faglige Hus bliver ramt af 'dummebøder'. I 2016 blev hver 13. dagpengemodtager under a-kassen straffet med en såkaldt sanktion, hvor dagpenge bliver inddraget. Det viser myndigheds-tal, som Ugebrevet A4 har trukket fra databasen Jobindsats.dk
Til sammenligning fik en markant lavere andel af 3F's ledige medlemmer en 'dummebøde' i 2016. Her fik kun hvert 31. ledige medlem den triste besked om en sanktion. 
De overordnede tal for de mere end 10.000 ledige på dagpenge, der i 2016 blev ramt af en sanktion, taler deres tydelige sprog.
De gule a-kasser må dele forholdsvis flere 'dummebøder' ud:
• 4 ud af 6 gule a-kasser ligger over gennemsnittet for andelen af sanktioner mod ledige medlemmer.
• I de andre a-kasser er andelen over gennemsnittet langt mindre - her er det 6 ud af 18.
Der er flere forklaringer på, hvorfor der er så markant en forskel på de gule a-kasser og de andre. 
Professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer fra Syddansk Universitet vurderer, at de traditionelle a-kasser som for eksempel under fagforbundene 3F og BUPL kan tænkes at være bedre til at motivere deres medlemmer i jobsøgningen.
- Man kan godt forestille sig, at når man Kontakter i Kristelig A-kasse, så er det måske lidt mere håbløst. Så slår de måske ud med armene og siger, 'du må bare søge dig et job', siger Steen Scheuer til Ugebrevet A4 og fortsætter:
- I 3F's a-kasse kan man måske nemmere tage udgangspunkt i ens baggrund. De har nok mere fingrene på pulsen og ved lidt mere om, hvad der sker, og hvor der er job. 
Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet gør sig lignende tanker. 
- Der er nogle andre traditioner - eller holdninger og værdier - hos de gule, som åbenbart også slår igennem i forvaltningen i a-kasserne, siger Henning Jørgensen, og fortsætter:
»I de klassiske fagforeninger og a-kasser foregår der normalt en løbende vejledning og rådgivning. Hos de gule er der ikke den samme kontakt til medlemmerne, som de andre har.
I en af de gule a-kasser ryster man på hovedet af Henning Jørgensens vurdering. I a-kassen ASE mener driftsdirektør Anders Friis Larsen, at Henning Jørgensen fuldstændig har misforstået, hvad deres værdier er.
- Værdisættet, som vi arbejder ud fra, er at gå så langt som muligt for at imødekomme medlemmernes behov. Det tror jeg ikke, at han har blik for. Så i hvert fald i forhold til ASE, udtaler han sig om noget, som han overhovedet ikke har begreb om, siger Anders Friis Larsen.
Ifølge ham har ASE ingen interesse i at give medlemmerne sanktioner og gør, hvad man kan for at undgå det. Samme melding har direktør i Det Faglige Hus Mikkel Jørgensen. 
- Vi behandler sagerne ud fra lovgivningen, og i de tilfælde, hvor vi kan træffe en afgørelse, der er til fordel for vores medlemmer, så gør vi det. Vi fortolker altså lovgivningen så blidt, som vi mener, at vi kan, siger Mikkel Jørgensen.

Annonce