”Til sommer træder erhvervsuddannelsesreformen i kraft. Det skal på sigt få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Med adgangskravet sikrer vi, at de unge, der optages, har bedre forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse," udtaler undervisningsminister Christine Antorini.
”Til sommer træder erhvervsuddannelsesreformen i kraft. Det skal på sigt få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Med adgangskravet sikrer vi, at de unge, der optages, har bedre forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse," udtaler undervisningsminister Christine Antorini.

Lille fald i søgningen til erhvervsuddannelserne

Politik

13/4/15 7:52

Mikkel Sarka

Opgørelse over søgningen fra 9. eller 10. klasse til ungdomsuddannelserne viser, at der er et lille fald i antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne på 1,1 procent i forhold til sidste år. Samtidig er der en lille stigning i ansøgningerne til gymnasierne og en stor stigning i søgningen til eux.

I år har 18,5 procent af eleverne søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet. Det viser den foreløbige opgørelse af søgningen til ungdomsuddannelserne. Der er således tale om et lille fald på lidt over et procentpoint. Sidste år søgte 19,6 procent af eleverne en erhvervsuddannelse.

Indførelsen af adgangskravet på 02 i dansk og matematik betyder, at Undervisningsministeriet på kort sigt har forventet en reduktion i tilgangen til erhvervsuddannelserne. Det skyldes, at flere bliver nødt til at kvalificere sig inden, de kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Det kan ske med den erhvervsrettede 10. klasse eller forberedende uddannelsesforløb på VUC.

Derimod er andelen af unge, som søger eud med eux steget fra 10,5 procent i 2014 til 21,1 procent i 2015. Det er især hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice”, der har oplevet den største stigning. På hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” har 23,5 procent af eleverne, som har søgt dette område, også tilkendegivet ønske om eux.

Det store flertal af de unge vælger gymnasiale uddannelser. Det gælder 73,9 procent af de unge, der forlader grundskolen i år. I 2014 var det 73 procent. Søgningen til de gymnasiale uddannelser fordeler sig i 2015 på: Stx: 63,4 procent, htx: 10,1 procent, hhx: 19,3 procent og hf: 6,6 procent. I 2014 var fordelingen: Stx: 63,6 procent, htx: 9,8 procent, hhx: 18,2 procent og hf: 7,9 procent. Der er således en mindre stigning i søgningen til htx og hhx.

Andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse, er faldet lidt, idet 48,1 procent har valgt 10. klasse i år, hvor det var 48,3 sidste år i 2014.

”Til sommer træder erhvervsuddannelsesreformen i kraft. Det skal på sigt få flere unge til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Med adgangskravet sikrer vi, at de unge, der optages, har bedre forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse. I dag er der alt for mange, der falder fra. Her og nu bliver konsekvensen dog, at en del af de elever, der ellers ville have begyndt en erhvervsuddannelse i 2015 og 2016, gør det lidt senere for at kvalificere sig til at komme ind. Tallene viser dog, at vi fortsat har en bunden opgave i forhold til at gøre de unge opmærksomme på de mange muligheder, der er med en erhvervsuddannelse,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Opgørelsen viser udelukkende antallet af unge, der søger ind på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Mange søger en erhvervsuddannelse eller hf et eller flere år efter, de har afsluttet grundskolen. De samlede ansøgningstal til uddannelserne offentliggøres efter sommerferien.

Annonce