Limen mellem etniske minoritetsdrenge og erhvervslivet

Velfærd

21/06/2013 14:40

Administrator

Den 18. maj i år lød startskuddet til Nørrebroløbet 2013 – et lokalt motionsløb på Nørrebro arrangeret af elleve etniske minoritetsdrenge fra lokalområdet omkring Blågårds Plads.

Af Maria Kavita Nielsen, Projektchef i Dansk Flygtningehjælp

Det var tredje gang, løbet blev afholdt, og endnu engang var det en stor succes med op i mod 600 løbere. Blandt løberne var der flere ansatte fra Mannov PR & Kommunikation, der i to år har været mentorvirksomhed for drengene og sparret med dem omkring arbejdet med deres første mikrovirksomhed.

Da drengene bag Nørrebroløbet skulle finde ud af, hvordan dette års Nørrebroløb blev en endnu større succes end sidste år, stillede administrerende direktør i Mannov, Reinholdt Schultz, sin ekspertise til rådighed. Han faciliterede sammen med sine ansatte en workshop for drengene, hvor de satte nye målsætninger og hævede ambitionsniveauet for mikrovirksomheden. Igennem fem måneder har han og konsulenter fra Mannov arbejdet tæt sammen med drengene for at realisere motionsløbet, hvor de bl.a. har haft drengene på virksomhedsbesøg og givet dem præsentationskurser, så de var godt klædt på til sponsormøder.

Et anderledes empowermentprojekt

Nørrebroløbet er en mikrovirksomhed startet i empowermentprojektet Mind Your Own Business – et iværksætterprojekt for unge etniske minoritetsdrenge i udsatte boligområder. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler projektet det store medmenneskelige potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige og sociale kompetencer og tilknytning til uddannelsessystemet, arbejdsmarked og det danske samfund i sin helhed.

Efter ti succesfulde forløb i områder som bl.a. Gellerup Parken i Århus, Tingbjerg, Nørrebro og Urbanplanen i København, hvor over hundrede etniske minoritetsdrenge i et syv måneders intenst forløb har arbejdet sammen med frivillige fra erhvervslivet og landets videregående uddannelser, direktører og konsulenter fra både store, mellemstore og enkeltmandsvirksomheder om at starte innovative, socialøkonomiske og bæredygtige mikrovirksomheder, kan vi med sikkerhed sige: Det virker!

Handler om mere end iværksætteri

Drengene fortæller, at de gennem forløbet oplever et øget ordforråd, en forbedret selvtillid når de fremlægger i skolen plus, at deres karakterer stiger i fag som dansk, engelsk og matematik. Men det handler om meget mere end iværksætteri og faglige kompetencer.

For rigtig mange af drengene giver forløbet et nyt perspektiv på tilværelsen og en styrket tro på deres muligheder i det danske samfund – både nu og i fremtiden. Vi fortæller drengene, at vi tror på dem, og vi ved, at de rummer et enormt potentiale. De er medborgere i Danmark, og vi som samfund ønsker ikke, at se deres ressourcer gå til spilde, fordi ingen var gode nok til at fortælle drengene, at de sagtens kan – hvis de vil.

Det handler også om at give drengene et anderledes og inspirerende alternativ til gademiljøet og særligt det kriminaliserede gadehieraki, der desværre har stor tiltrækningsevne i udsatte boligområder. Her kan videregående uddannelser og drømmejobbet som bankmand, læge eller grafisk designer virke meget længere væk fra boligblokken, end det reelt behøver være i et velfærdssamfund, hvor alle har ret til fri uddannelse.

Nye relationer og perspektiver

Det virker at koble engagerede og kompetente frivillige ildsjæle fra civilsamfundet sammen med etniske minoritetsdrenge i en fokuseret og relationsopbyggende ramme. Det giver drengene et nyt syn på og meget stærkere kendskab til det brede spektrum af uddannelser i det danske uddannelsessystem.

Gennem mødet med de frivillige oplever drengene en fornyet tillid til det danske samfund, som de ofte har følt sig fremmedgjort af. Drengene har desværre ofte gjort mediernes stigmatisering af deres identitet og de boligområder, hvorfra deres verden går, til en del af deres selvforståelse. De fortæller os, at det er en positiv overraskelse, at alle disse dygtige og erfaringsrige ressourcestærke danskere er så imødekommende og dedikerede i samarbejdet med dem. Relationer dannes på tværs af sociale skel med en gensidig respekt og nysgerrighed som udgangspunkt. Verdensbilleder udvides begge veje, og fordomme nedbrydes om mennesker og lokalområder i Danmark.

Introduktion til arbejdsmarkedet

Det virker ligeledes at inddrage erhvervslivet i et tæt samarbejde. Foruden at være frivillige konsulenter på drengenes mikrovirksomheder, inviterer mentorvirksomhederne også drengene på et virksomhedsbesøg. Hidtil har vi arbejdet sammen med virksomheder som bl.a. Rambøll Management, UPS Logistics, TRYG og Merkur Andelskasse.

Det åbner nye døre og inspirerer drengene at se alle de afdelinger og jobfunktioner, der er mellem topdirektøren og rengøringsassistenten. De får en helt ny idé om deres muligheder på arbejdsmarkedet og føler sig mere motiverede til at sætte ambitiøse mål for deres fremtidige karriere.

Igen går det begge veje. Virksomhederne er både med som led i deres strategier for at tage et socialt ansvar (CSR), men oplever samtidig i processen også at få et meget bedre kendskab og en stærkere relation til det brede danske samfund – fremtidens rekrutteringsgrundlag og potentielle markeder.

På vej mod fremtidens sociale sammenhængskraft

Da vi for tre år siden startede Mind Your Own Business, gjorde vi det med en fundamental tro på fire ting: 

*Etniske minoritetsdrenges egne ressourcer.

*Frivilligheden og det enorme engagement for positiv social forandring i civilsamfundet.

*Erhvervslivets ekspertise og fokus på resultater.

*Fagligheden og lokalkendskabet hos velforankrede offentlige aktører.

Mind Your Own Business er ikke et alternativ til den offentlige indsats, men en platform der kombinerer indsatsen med frivillige kræfter fra civilsamfundet og erhvervslivet.

Indtil videre er der startet ti mikrovirksomheder i projektet, og vi satser på mange flere. Vores erfaringer fra bl.a. Nørrebroløbet fortæller med al tydelighed, at der er et kæmpe potentiale for at aktivere den sociale sammenhængskraft mellem etniske minoritetsdrenge, der gerne vil tage ansvar for eget liv, og som er klar til at se nye muligheder for deres fremtid i Danmark, og det engagerede civilsamfund og erhvervsliv der gerne vil hjælpe dem på vej. Både for drengenes skyld, for aktørernes egen personlige og sociale udvikling og vores allesammens fælles fremtid. Potentialet skal bare have den rette platform at vokse frem på.

Maria Kavita Nielsen er projektchef i Dansk Flygtningehjælp og idékvinden bag Mind Your Own Business

Læs mere om MIND YOUR OWN BUSINESS og projektets resultater på www.myob.dk

Mest Læste

Annonce