Ministerium får skarp kritik: Reformer blev hastet igennem

Politik

04/04/2016 12:48

Nick Allentoft

Det er utilfredsstillende og slet ikke i orden. Kommunerne kom i klemme - og dermed borgere i klemme.

Sådan lyder - oversat til jævnt dansk - den skarpe kritik fra Statsrevisorerne, der i en ny beretning slår fast, at implementeringen af fire store reformer på beskæftigelsesområdet har ikke været god nok. Det skriver Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Systemet svigter de borgere....

Den nye beretning handler om de politisk besluttede reformer af førtidspension, fleksjob, sygedagpenge og kontanthjælp.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først alt for sent at sørge for, at kommunernes grundlag for at føre reformerne ud i livet har været på plads.

"Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet først meget sent sørgede for et sikkert grundlag for kommunernes udmøntning af reformerne i praksis. Kommunerne har derfor haft vanskeligt ved at sagsbehandle og yde borgerne en korrekt og effektiv vejledning i den første tid efter reformernes ikrafttræden," lyder det blandt andet i kritikken.

SÅDAN SKREV VI FOR TRE ÅR SIDEN: Svage bliver svagere

Hos Enhedslisten betegner beskæftigelsesordfører Finn Sørensen kritikken som "en kæmpenæse".

- Det er min måde at beskrive kritikkens omfang. Jeg synes, det er en meget skarp kritik, fordi det er en kritik af hele fire reformer. Når man ser på, hvordan Statsrevisorerne regner det hele op, er det et skræmmende billede, der tegner sig, siger han til Avisen.dk.

LÆS OGSÅ: Opråb til Mette Frederiksen

Statsrevisorerne peger blandt andet på, at ingen af bekendtgørelserne og vejledningerne til kommunerne blev offentliggjort mere end syv arbejdsdage før, at reformerne trådte i kraft. Fire bekendtgørelser blev først offentliggjort, efter loven var trådt i kraft.

- Det er helt sindsygt arbejdspres, man lægger på kommunerne ved at gøre det på den her måde, siger Finn Sørensen, der til Avisen.dk oplsyer, at han har kaldt ministeren i samråd om sagen.

Heller ikke rammerne for de kommunale it-systemer, som er vigtige arbejdsredskaber for sagsbehandlerne, var klar til tiden, lyder det i kritikken fra Statrevisorerne.

Og det billede kan de godt genkende ude i kommunerne. Det forklarer Helle Linnet, der er formand for Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark samt social- og arbejdsmarkedsdirektør i Vordingborg Kommune.

- Selvom der kan være gode intentioner med en lovgivning, så er det vigtigt, at vi har it-systemer, vejledninger og cirkulærer på plads, inden den bliver udmøntet, så vi har noget at arbejde efter, siger hun og fortæller, at det langt fra har været tilfældet:

- Det betyder faktisk, at vi i øjeblikket har alt for meget ekstra administrativt arbejde, fordi vores it-systemer ikke er forberedt. Det bliver de, men de er det ikke endnu.
I den periode, som Statsrevisorerne har kigget på, har tre ministre stået i spidsen for Beskæftigelsesministeriet. Nemlig Mette Frederiksen (S), Henrik Dam (S) og senest Jørn Neergaard Larsen (V).

I Beskæftigelsesministeriet henviser man til en udtalelse på ministeriets hjemmeside. Her forholder Jørn Neergaard Larsen sig til Statsrevisorernes kritik, der er udtalt på baggrund af en undersøgelse fra Rigsrevisionen:

"Jeg tager Rigsrevisionens undersøgelse til efterretning. Jeg vil nu indskærpe over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at vejledninger til ny lovgivning skal udstedes i god tid, så kommunerne er klædt ordentligt på til at kunne implementere store og gennemgribende reformer," lyder det blandt andet fra Jørn Neergaard Larsen i udtalelsen.

Mest Læste

Annonce