Ministre får ingen faste retningslinjer i ’nødløgnssager’

Ledelse

15/03/2016 08:02

Nick Allentoft

Det bliver formentlig op til ministre selv at vurdere, hvordan de skal undgå at havne i en sag som den, der fældede tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) i Christianiasagen. Det skriver Politiken.

I et internt udkast til en beretning, som avisen har set, lægger Udvalget for Forretningsorden i Folketinget op til, at der ikke skal etableres en fast ordning for, hvordan ministre skal kunne betro sig til et særligt organ i Folketinget.

Dermed ser politikerne i udvalget ud til at trodse anbefalingerne fra et andet udvalg, nemlig det såkaldte nødløgnsudvalg, der med forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl som formand fik til opgave at komme med en betænkning i kølvandet på den famøse sag.

Efter at have drøftet anbefalingen i Udvalget for Forretningsorden lyder det i beretningsudkastet, at man finder det bedst, at »det som udgangspunkt overlades til regeringen selv at tage stilling til, hvilket organ i Folketingets regi det i en given situation vil være relevant at rådføre sig med«.

Og det bakker blandt andre Enhedslisten og Dansk Folkeparti op om.

»For det første er den sag, der danner baggrund for det her, ekstremt usædvanlig. For det andet tror jeg simpelt hen ikke, at man kan forudsige, hvordan en eventuel næste sag ville være og skulle håndteres« siger Stine Brix (EL) til Politiken.

Gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup er enig:

»Jeg synes ikke, der er brug for nogen andre regler eller udvalg. Vi har udvalg nok«, siger han.

Formand for nødløgnsudvalget Børge Dahl nøjes med at sige, at »det allervigtigste for udvalget var, at hvis den der helt ekstraordinære situation opstår, kan man være sikker på, at den pågældende minister rådfører sig med Folketinget«.

Mest Læste

Annonce