Ny bog: Konflikter og vold – en faglig udfordring

Ledelse

22/08/2013 11:23

Nick Allentoft

Social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blandt de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på jobbet. Det kan have alvorlige konsekvenser både for den medarbejder, det går ud over, og for hele arbejdspladsen. Hent viden om og værktøjer til at forebygge konflikter og vold på arbejdspladsen i ny bog fra det landsdækkende initiativ Vold som Udtryksform.
Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere eller patienter? Og hvad kan man gøre for at identificere, forebygge og håndtere volden?   Det skriver fagfolk fra forskning og praksis om i bogen Konflikter og vold – en faglig udfordring.     Ti forskellige arbejdspladser fra social- og sundhedsområdet fortæller endvidere om, hvordan de arbejder med voldsforebyggelse i hverdagen.  

Bogen Konflikter og Vold

Bjarne Møller, Birgitte Bækgaard Brasch og Karen Pedersen (red.): Konflikter og vold – en faglig udfordring. Vold som Udtryksform, august 2013. 240 sider. 160 kr. plus porto og forsendelse.

Læs mere her

 

Konflikter og vold kan forebygges

Heldigvis kan trusler og voldsepisoder forebygges. Det viser undersøgelser og erfaringer fra de mange arbejdspladser, der arbejder aktivt med voldsforebyggelse.     Ofte er vold fra borgere, brugere og patienter rettet mod medarbejdere udtryk for frustration eller magtesløshed. Volden opstår tit, fordi borgeren ikke føler sig set, hørt eller respekteret.   Voldsforebyggelse handler derfor både om at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og om at sikre, at borgeren får en god behandling og service.   Til studerende og arbejdsmiljørepræsentanter    Konflikter og vold – en faglig udfordring henvender sig til studerende på social- og sundhedsuddannelserne, til arbejdsmiljø­repræsentanter, ledere og medarbejdere, der ønsker at gøre en indsats for at forebygge konflikter, trusler og vold på arbejdspladsen.   Bogen er udgivet af projekt Vold som Udtryksform, som er et mangeårigt landsdækkende initiativ under Socialt Udviklingscenter SUS.    Se en oversigt over bogens herunder. Hent indholdsfortegnelse og indledning på SUS' hjemmeside.  

Mest Læste

Annonce