Ny ekspertgruppe skal sikre bedre kvalitet og struktur på voksen- og efteruddannelsesområdet

Ledelse

13/09/2016 09:46

Nick Allentoft

Regeringen nedsætter, som led i trepartsforhandlingerne, en ekspertgruppe for voksen-, efter- og videreuddannelse. Jørgen Søndergaard bliver formand. Hent kommissorie her.

Stigende digitalisering og automatisering ændrer, hvordan virksomheder driver forretning og medfører en radikal omstilling af jobområder. Herudover forventes det, at arbejdsstyrken og især de ufaglærte, i den nærmeste fremtid og i højere grad end tidligere, vil blive udfordret på deres kompetencer. Det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer – og til det system, der skal omskole de medarbejdere, hvis jobindhold ændrer sig så meget, at der er tale om et reelt jobskifte. Den nye ekspertgruppe  skal på denne baggrund se nærmere på løsningsmodeller som kan sikre, at såvel struktur som kvalitet på voksen- og efteruddannelsesområdet følger med udviklingen.

”Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en dygtig arbejdsstyrke, der hurtigt formår at tilpasse sig nye kompetencekrav løbende og over tid. AMU-systemet har over en årrække været udfordret.  Derfor tror jeg, der er behov for nogle grundlæggende ændringer i det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem. Og det kræver, at der ses med nye øjne på hele voksen- og efteruddannelsesindsatsen – på tværs af uddannelsesniveauer og partsinteresser.  Derfor har vi som led i trepartsforhandlingerne nedsat ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. De skal se nærmere på løsningsmodeller for de nye krav voksen- og efteruddannelsesområdet står overfor” siger børne-, undervisnings-, og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Det bliver Jørgen Søndergaard, der skal være formand for ekspertgruppen for voksen-, efter- og videreuddannelse. Han skal lede arbejdet, i tæt dialog med arbejdsmarkedets parter, frem mod maj 2017. Arbejdet skal munde ud i løsningsmodeller for et mere fleksibelt, målrettet og bæredygtigt VEU-system. Gruppen består af i alt 6 udvalgte eksperter, der hver især bidrager med relevante perspektiver på voksen- og efteruddannelse.

”Voksnes muligheder for efter- og videreuddannelse er en vigtig del af det samlede uddannelsessystem i Danmark.  Der er ingen tvivl om, at systemet er udfordret.  Nu sætter jeg mig i spidsen for et arbejde, som skal konkretisere hvilke udfordringer der skal løses, for at VEU-systemet kan bidrage til at opkvalificere og omskole mennesker, hvis job er ændret eller helt forsvundet i arbejdsmarkedets hastige udvikling. Jeg ser frem til at være en del af dette vigtige arbejde.” siger Jørgen Søndergaard.

”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig forudsætning for at skabe vækst og velstand i Danmark. Derfor er det afgørende, at vores voksen- og efteruddannelsessystem understøtter, at vi har en veluddannet arbejdsstyrke i Danmark, der matcher virksomhedernes behov. Jeg ser frem til at modtage ekspertgruppens bud på et fremtidigt VEU-system og drøfte det med arbejdsmarkedets parter, når vi fortsætter trepartsdrøftelserne efter overenskomstforhandlingerne på det private område,” siger beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen.

Der nedsættes i tilknytning til ekspertgruppen en referencegruppe og følgegruppe bestående af arbejdsmarkedets parter. Referencegruppen inddrages løbende fra start til slut med viden, idéer og input samt vurdering af foreløbige resultater.

Ekspertgruppen består af:
 

  • Jørgen Søndergaard, fhv. direktør for SFI (formand)
  • Nicolaj Kristensen, professor ved KORA
  • Hanne Shapiro, innovationschef ved Teknologisk Institut
  • Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet, formand for VEU-rådet
  • Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  • Stina Vrang Elias, direktør ved DEA
  •  

Mest Læste

Annonce