Ny måling: Offentligt ansatte topper i troværdighed

Politik

21/11/2016 11:48

Nick Allentoft

Danskernes tiltro til en række faggrupper er vokset siden sidste år, især inden for de offentlige omsorgsfag og servicefagene.
Der er grund til begejstring hos blandt andre læger, sygeplejersker, bankrådgivere, ejendomsmæglere og hånd­værkere – og selv hos politikere. Alle faggrupperne kan nemlig glæde sig over en stigende troværdighed. Det viser den årlige troværdighedsmåling fra Radius Kommunikation, hvor et repræsentativt udvalg af danskerne via Epinions Danmarkspanel har vurderet troværdigheden for 20 faggrupper.   Overordnet oplever mange faggrupper, at deres troværdighed stiger til et højere niveau i år. Især inden for de offentlige omsorgsfag og servicefagene er der en klar tendens i den undersøgelse, som Radius Kommunikation har gennemført hvert år siden 2008.

”Når servicefagene og eksempelvis bankrådgivere og håndværkere går frem i år, kan det skyldes, at der er kommet mere gang i økonomien, og at flere danskere oplever en positiv dialog med de her faggrupper i forbindelse med blandt andet huskøb eller forbedringer i hjemmet. Det generelle opsving kan smitte af på oplevelsen af deres troværdighed,” forklarer Nicolaj Taudorf Andersen, stifter af Radius Kommunikation.

Sygeplejerskerne tilbage på førstepladsen I årets måling er den mest troværdige faggruppe sygeplejerskerne. De nød i forvejen stor tillid blandt danskerne. Og nu er deres troværdighed tilbage på samme høje niveau som i 2014 efter et lille fald i 2015. Dermed har danskerne mere tiltro til sygeplejerskerne end til eksempelvis dommere, læger og politibetjente.   Danskerne giver sygeplejerskerne troværdighedskarakteren 4,0 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget høj troværdighed, og hvor 1 er meget lav troværdighed. Det er en signifikant stigning siden sidste år.
”Generelt har danskerne størst tiltro til de faggrupper, der varetager velfærdsstatens borgernære opgaver, og omsorgsfagene nyder typisk stor tillid i befolkningen. Det kan forklare sygeplejerskernes topplacering,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.   Voksende tillid til sidste års bundskraber Selv politikerne har vendt nedtur til optur. Sidste år satte dansker­nes tillid til politikerne ellers en ny bund­rekord efter et uafbrudt og fire år langt fald. Politikernes troværdighed stiger dermed igen for første gang siden 2011. Dog ligger de folkevalgte stadig nederst i feltet og nyder mindre tillid end eksempelvis bilforhandlere, ejendomsmæglere og journalister. Og trods stigningen scorer de alligevel den næstlaveste karakter nogensinde i undersøgelsen.

Danskerne vurderer politikernes troværdighed til 2,1 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget høj troværdighed, og 1 er meget lav troværdighed. Det er en signifikant stigning siden sidste år, hvor scoren lød på 1,9.

”Men politikerne skraber stadig bunden, når det gælder troværdighed. Så det er for tidligt at sige, at politiker­leden er ved at løsne sit greb i danskerne. Men den her udvikling viser, at det godt kan lade sig gøre at hæve tilliden. Blandt andet ved at fokusere på substans i stedet for personfnidder og ved at komme med klare politiske udmeldinger og stå fast på sine mærkesager. Sådan som vi for eksempel så det i forbindelse med debatten om regeringens 2025-plan, der foregik lige op til, at vi indsamlede data til årets undersøgelse,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Alle undersøgelsens hovedresultater findes i det vedlagte dokument ”Faktaark – Troværdighedsundersøgelsen 2016”.   Fakta: Troværdighedsanalysen 2016 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers trovær­dighed. Det er ottende år i træk, at Radius undersøger faggruppernes troværdighed.   Analysen er gennemført i perioden 5. oktober til 17. oktober 2016. 2.003 danskere i alderen 18-75 år har deltaget i undersøgelsen, som er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse via Epinions Danmarkspanel.   Spørgeskemaet er sendt ud repræsentativt i forhold til alder, køn, region og uddannelse. De sidste skævheder er efterfølgende vægtet på plads.   For alle faggrupperne gælder det, at respondenterne har vurderet deres troværdighed via følgende spørgsmål:   Hvor højt vurderer du følgende faggruppers troværdighed?
  • 5 Meget høj
  • 4 Høj
  • 3 Neutral
  • 2 Lav
  • 1 Meget lav
  • - Ved ikke
  Svarene er efterfølgende blevet omregnet til et gennemsnit ud fra de værdier, der fremgår ved hver svarmulig­hed. ”Ved ikke -svar indgår ikke i beregningen af troværdigheden.  

Mest Læste

Annonce