Ny sag i Støjbergs ministerium: Har kendt til ulovlig regel i årevis

Politik

03/3/18 11:27

Nick Allentoft

I knap tre år har udlændingemyndighederne forsømt at reagere på, at en regel i udlændingeloven indebærer ulovlig forskelsbehandling, oplyser Inger Støjberg. Jurister undrer sig over, hvad problemet er.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har sendt et bilag med en opsigtsvækkende erkendelse til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, skriver Dagbladet Information. Netop som ministeren er under kritik for ulovlig sagsbehandling i flere sager, oplyser hun i bilaget, at udlændingemyndighederne i knap tre år har været opmærksom på en ulovlig regel i udlændingeloven uden at reagere.

Integration - det væsentlige

Vi samler alle væsentlige historier om integration på denne tema-side

Reglen handler om flygtninge og andre udlændinges mulighed for at bibeholde en opholdstilladelse i Danmark i kraft af tilknytning til arbejdsmarkedet, hvis de mister deres oprindelige opholdstilladelse. Problemet er, at reglen ifølge Inger Støjberg »i visse situationer indebærer ulovlig forskelsbehandling«, og særligt problematisk er det, at ministeriet i årevis har undladt at reagere på viden om, at noget har været galt. I bilaget oplyser Inger Støjberg:

»Mit system har været bekendt med denne særlige problemstilling siden april 2015. Ved en stærkt beklagelig fejl er der ikke taget de nødvendige skridt til ved en lovændring at bringe bestemmelsen i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser. Det skal nu bringes i orden hurtigst muligt.«

Omfanget af problemet er stadig uklart. Ministeriet har ifølge bilaget identificeret en enkelt sag, hvor der kan være sket ulovlig sagsbehandling, og vil nu foretage »en manuel gennemgang af ca. 40 afslag givet i perioden 2003 til 2017«, hvor der også kan være problemer.

Over for Information efterspørger juraprofessor Jens Vedsted-Hansen fra Aarhus Universitet, at Udlændinge- og Integrationsministeriet kommer med en mere detaljeret forklaring end den, der fremgår af bilaget til Folketinget. Men det har ikke været muligt at få fra ministeriet.

»På det foreliggende grundlag kan jeg ikke helt se, hvad problemet er, og jeg undrer mig umiddelbart over, at der skulle være tale om konventionsstridig forskelsbehandling,« siger professoren til Information.

Han peger på, at der i den Europæiske Menneskerettighedskonvention er en beskyttelse imod forskelsbehandling på en række områder, men normalt ikke når det handler om adgang til arbejdsmarkedet, som den omtalte regel vedrører.

Jens Vedsted-Hansen understreger samtidig, at det er »en alvorlig sag«, hvis et ministerium i flere år har siddet viden om ulovligheder overhørigt.

Den omtalte regel i udlændingeloven indebærer, at udlændinge, der tidligere har haft opholdstilladelse i Danmark og mister den, i visse tilfælde kan få en ny opholdstilladelse, hvis de har været ansat to år hos samme arbejdsgiver eller gennem længere tid været selvstændige. Den ulovlige forskelsbehandling består ifølge ministeriet i, at udlændinge med mulighed for varigt ophold kan få opholdstilladelse i kraft af reglen, hvis deres tilladelse er blevet inddraget eller nægtet forlænget, hvorimod udlændinge med opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold alene kan få ophold, hvis deres opholdstilladelse er blevet inddraget – ikke hvis den er nægtet forlænget.

Inger Støjberg (V) udtaler i en mail til Information: »Det er ikke godt nok, at der ikke er blevet rettet op på reglerne før nu. Jeg blev af mit ministerium gjort opmærksom på sagen den 21. februar, og jeg bad om, at der straks blev taget initiativ til at informere Folketinget, hvilket skete via brev samme dag.«

Ministeren skriver desuden, at hun komme forskelsbehandlingen til livs ved at ændre reglerne, så ingen af de to grupper kan få ophold ved at arbejde i Danmark to år, hvis de mister deres tidligere opholdstilladelse. Når ingen længere kan gøre brug af bestemmelsen, stilles alle lige.

Hendes ministerium oplyser til Information, at det var det daværende justitsministerium, der tilbage i april 2015 advarede det daværende Beskæftigelsesministerium om det juridiske problem, som altså først bliver håndteret nu.

I sommeren 2015 var der Folketingsvalg, og udlændingeområdet blev efterfølgende, under Lars Løkke Rasmussens regering, samlet under Inger Støjbergs Udlændinge- og Integrationsministerium. Ministeriet vedkender sig det fulde ansvar, da det daværende beskæftigelsesministerium ikke kunne nå at ændre reglerne før Folketingsvalget.

Enhedslisten har tidligere stillet folketingsspørgsmål til Inger Støjberg om sagen. Johanne Schmidt-Nielsen mener, der er tale om »en virkelig mystisk sag«.

»For eksperterne tvivler tilsyneladende på Støjberg og hendes ministeriums vurdering af, at der er begået ulovlig sagsbehandling. Det plejer at være den anden vej rundt. Men uanset hvor sær sagen er, så er én ting jo såre simpel. Det er helt uacceptabelt, at et ministerium kender til ulovlig sagsbehandling i tre år uden at reagere,« siger hun til Information.

Læs mere hos Information