Nye EU-regler: Lavere roamingpriser og netneutralitet

09/11/2015 15:08

Nick Allentoft

Europa-Parlamentet og EU’s ministerråd har vedtaget regler, der sænker roamingpriserne i EU. Der er samtidig vedtaget regler om netneutralitet, som sikrer, at forbrugerne også fremover har adgang til et frit og åbent internet.
Europa-Kommissionen fremsatte i efteråret 2013 et forslag om at skabe mere harmonisering på teleområdet på tværs af de nationale markeder i EU. Efter lange forhandlinger nåede EU’s medlemsstater og Europa-Parlamentet i sommeren 2015 til enighed om en forordning, som giver lavere roamingpriser og fælles regler om netneutralitet. Med Parlamentets endelige vedtagelse den 27. oktober 2015 ligger det fast, at de nye regler træder i kraft med udgangen af april 2016.

Roaming

Med de nye regler om roaming skal forbrugerne fra den 15. juni 2017 som udgangspunkt betale den samme pris for at bruge mobilen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme. Det forudsætter dog, at man forinden får nedsat de afregningspriser, som mobilselskaberne tager hos hinanden i forbindelse med roaming.   De nye regler betyder også, at ud over den pris, en kunde betaler for at bruge mobilen der-hjemme, må mobilselskaberne fra den 30. april 2016 højst opkræve følgende roamingtillæg hos forbrugerne:   a) 0,05 euro + moms (i alt 46 øre) pr. minut for udgående opkald b) 0,02 euro + moms (i alt 18 øre) pr. afsendt sms c) 0,05 euro + moms (i alt 46 øre) pr. MB data   Forbrugere med et ”pakke-abonnement” vil – inden for det inkluderede forbrug i pakken – højst blive afregnet med roamingtillægget. Forbrug derudover vil højst blive afregnet med den pris, som mobilselskabet tager i hjemlandet, plus roamingtillægget.   Det vil senere i år blive besluttet, hvad prisen for at modtage et opkald i et andet EU-land (indgående opkald) højst må være. Det ventes, at prisen bliver betydeligt lavere end prisen for udgående opkald.   Du kan læse mere om roaming her.   Netneutralitet Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken.    De nye EU-regler om netneutralitet vil betyde:    • At internetudbyderne skal behandle al trafik lige   • At forbrugerne sikres retten til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tje-nester og det udstyr, de ønsker   • At det fortsat vil være muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at for-bedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på bag-grund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten, og ikke af kommercielle hensyn   • At internetudbyderne også fremover vil skulle efterkomme domstolsafgørelser om at blo-kere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier   Energistyrelsen har ikke kendskab til, at der tidligere har været problemer med netneutralite-ten i Danmark. De nye regler forventes således ikke at få den store praktiske betydning, men er med til at sikre, at internettet forbliver frit og åbent fremover.  

 

Mest Læste

Annonce