Ombudsmanden: Myndigheder skal have overblik over fakta, før de træffer afgørelse

Ledelse

09/08/2017 14:52

Nick Allentoft

”Det er et grundlæggende princip i den offentlige forvaltning, at en myndighed har pligt til at undersøge en sag tilstrækkeligt, så den kan træffe den rigtige afgørelse,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen efter en konkret sag.

En mand med et handicap søgte om dækning af prisforskellen mellem en bil med forhjulstræk og en firehjulstrukket bil, så han bedre kunne udføre sit arbejde. Manden fik afslag. Men Ankestyrelsen havde undladt at tage stilling til, at manden tydeligt havde gjort opmærksom på tvivl om oplysninger i sagen. 

”Det er et grundlæggende princip i den offentlige forvaltning, at en myndighed har pligt til at undersøge en sag tilstrækkeligt, så den kan træffe den rigtige afgørelse. Det er efter min opfattelse ikke sket i denne sag,” siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. 

Ombudsmanden behandlede for et par år siden en tilsvarende sag, som førte til, at Ankestyrelsen udarbejdede retningslinjer for, hvordan styrelsen skal håndtere nye oplysninger fra borgere. 

Besværligt med ATV på en trailer
I den aktuelle sag havde manden, der er permanent kørestolsbruger, flere gange oplevet at sidde fast med sin bil med forhjulstræk, når han besøgte frøplantager og planteskoler som led i sit arbejde. Kommunen mente med henvisning til udtalelser fra en vejledningsenhed under Beskæftigelsesministeriet, at manden kunne løse problemet ved at bruge en såkaldt ATV (en 
firehjulet crossmaskine), som kunne transporteres på en trailer.  

Manden mente, at kommunen og vejledningsenheden havde misforstået, hvilket underlag han kørte på. Manden kontaktede derfor selv vejledningsenheden, som ifølge ham nu gav udtryk for støtte til hans ønske om en bil med træk på alle fire hjul. Han skrev derefter til Ankestyrelsen, at kommunens vurdering var baseret på et ”unuanceret og forkert grundlag”, og opfordrede styrelsen til at kontakte vejledningsenheden for at afklare tvivlen. Manden mente også, at løsningen med ATV’en havde en række ulemper.  

Ankestyrelsen forholdt sig imidlertid ikke til mandens opfordring og afgjorde sagen ud fra de eksisterende oplysninger fra kommunen. 

”Indvendingerne fra borgeren fremstod meget relevante. Derfor skulle Ankestyrelsen have efterprøvet, om manden havde ret. Det er klart, at det kan være tidskrævende, hvis der kommer nye oplysninger ind i en sag, men myndigheder skal først og fremmest sikre sig, at de når frem til den rigtige afgørelse,” siger Jørgen Steen Sørensen.
 

Ombudsmanden har nu henstillet til Ankestyrelsen at genoptage sagen.

 
Du kan læse ombudsmandens udtalelse her.

Mest Læste

Annonce