OUH skal stramme op: Læge fik 24 gange taksten

Ledelse

15/08/2017 10:44

Nick Allentoft

Rigsrevisionen har fundet milliondyre fejl i lønudbetalingerne fra OUH. Det bekymrer regionspolitikere. Initiativer er sat i gang for at forhindre gentagelser.

Rigsrevisionen har udført stikprøvekontrol af personalesager og lønudbetalinger på blandt andet Odense Universitetshospital, OUH Svendborg og Sygehus Lillebælt.

Under gennemgangen af tillæg for at være beredskabsvagt på Medicinsk afdeling på OUH dukkede der et eksempel op, hvor der blev udbetalt 24 gange tillægget.

En 24-timers vagt udløser et vagttillæg på 1.006,43 kroner. Men i stedet for at udbetale ét vagttillæg kom OUH til at udbetale vagttillægget 24 gange.

Lægen fik altså udbetalt et tillæg på i alt 24.154,32 kroner for én 24 timers vagt.

Det er bare et eksempel på de fejl, som Rigsrevisionen fandt.

Rigsrevisionen konkluderer på den baggrund, at der er behov for, at Region Syddanmark nu får strammet op på sygehusene.
For eksempel har ni læger på OUH de seneste tre år fået udbetalt én million kroner for meget i vagtberedskabstillæg.

"Det er Rigsrevisionens vurdering, at de lønkontroller, der bliver foretaget på OUH i forbindelse med engangsudbetalinger, ikke er sikre eller tilstrækkelige", skriver Rigsrevisionen.

"Vi har bedt OUH om at undersøge, hvor stort omfanget af for meget udbetalt i beredskabsvagter er. I følge OUH har en underordnet læge det seneste halvandet år modtaget 640.000 kroner for meget i udbetalt beredskabsvagttillæg, og bare i én måned blev der udbetalt cirka 90.000 kroner for meget", oplyser Rigsrevisionen.

I et andet eksempel har OUH betalt udbetalt over 2,6 millioner kroner i tillæg til 50 sygeplejersker på et utilstrækkeligt grundlag.

Rigsrevisionen opfordrer også til, at OUH får bedre styr på hviletidsbestemmelserne.

Stikprøverne viser, at en overlæge arbejdede så meget, at han i 2016 fik udbetalt 1,9 millioner kroner i merarbejde. Derudover modtog overlægen honorar på 800.000 kroner for at udføre arbejde på et andet hospital i regionen.

"På den baggrund bør Region Syddanmark etablere forretningsgange, der sikrer at gældende regler i forholde til merarbejde og hviletidsbestemmelser efterleves", skriver Rigsrevisionen.

- Jeg er dybt bekymret. Jeg synes, at så stor en organisation med så mange medarbejdere og en omsætning på 25 milliarder kroner om året burde have styr på de her ting, siger Ida Damborg (SF) til TV 2/FYN.

Regionsformand Stephanie Lose (V) har læst rapporten og lover overfor TV 2/FYN, at der allerede er initiativer i gang, som skal forhindre gentagelser.

- Der er helt konkret påpeget en række fejl, som der nu skal følges op på. Det er de enkelte sygehuse allerede i gang med. Vi skal også sikre, at der ikke er nogle automatikker i systemet, så fejlene genopstår, siger Stehanie Lose, som vil drøfte sagen på onsdag med sine politiske kolleger på et møde i forretningsudvalget.

OUH vil nu i de sager, hvor der er sket fejludbetalinger, holde møde med de faglige organisationer med krav om tilbagebetaling.

Mere hos TV2 Fyn

Mest Læste

Annonce