Partier anklages for at trække tiden med evaluering af førtidspensionsreform

Politik

13/09/2017 07:20

Nick Allentoft

For få uger siden var beskeden fra en række forligspartier bag førtidspensionsreformen, at en del-evaluering allerede ville være klar til efteråret. Den ambition er blevet neddroslet

»Der er behov for at fremrykke en del af den evaluering, som skulle finde sted i 2018«.

Sådan lød beskeden fra beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), efter et møde med forligskredsen bag førtidspensions- og fleksjobreformen for små tre uger siden.

Hvad fremrykningen mere specifikt bestod i, kommer Beskæftigelsesministeriet nærmere i en redegørelse, det har offentliggjort forud for dagens samråd med beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen.

Førtidspension

Læs mere om forløbet efter reformen af førtidspension på vores temaside. Bl.a.:

- Tendens: Alvorligt syge flytter for at få førtidspension 

- Partier anklages for at trække tiden med evaluering af førtidspensionsreform 

- De seks største kommuner kræver ændring af førtidspensionsreformen 

 

I redegørelsen skriver ministeriet, at del-evalueringen forventes færdig til jul, hvorefter de politiske drøftelser af reformen indledes i begyndelsen af det nye år. Kun en måned før den samlede evaluering af reformen præsenteres.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Finn Sørensen, mener, at forligskredsen bag reformen forsøger at trække tiden og dæmpe utilfredsheden med reformen ved symbolsk at fremrykke en del af evalueringen til en uge før årsskiftet.

»Beskæftigelsesministeren og forligskredsen har lavet en øvelse, hvor det ser ud, som om man har fremskyndet arbejdet med en evaluering, der alligevel var planlagt til at skulle i gang. Når drøftelserne først ser ud til at begynde i januar, så kan vi komme langt ind i 2018, før vi måske kommer til at se lovændringer,« siger han.

Da den daværende SRSF-regering vedtog førtidspensions- og fleksjobreformen sammen med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance i 2012, besluttede partierne samtidig, at reformen »senest« skulle evalueres i løbet af 2017. Den aftale skrottede beskæftigelsesministeren tidligere på sommeren. I et brev til Folketingets beskæftigelsesudvalg sidst i juni skrev han:

»Det er efter min opfattelse meget vigtigt, at vi ikke forcerer arbejdet med en så stor og vigtig evaluering af reformen,« hvorefter ministeren erklærede, at den samlede evaluering var udskudt til februar 2018.

Som Information har beskrevet i løbet af sommeren, hersker der store forskelle i kommunernes fortolkning af loven. Det har beskæftigelsesministeren og forligskredsen forsøgt at komme til livs gennem en såkaldt orienteringsskrivelse, der skulle ensarte kommunernes praksis.

Men gennem aktindsigter i samtlige landets kommuners kunne Information i sidste måned afsløre, at skrivelsen stort set har været uden effekt.

Den kendsgerning betød, at De Radikale og SF krævede øjeblikkelig handling fra ministerens side. Og på et efterfølgende møde med forligskredsen blev det besluttet at fremrykke dele af den tidligere på sommeren udskudte evaluering.

Om fremrykningen sagde beskæftigelsesordfører for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, at en præcisering af lovgivningen forhåbentligt allerede ville ske i løbet af efteråret.

Ligesom SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, sagde, at »SF ikke kan vente på den samlede evaluering, der kommer i begyndelsen af det nye år. Loven må og skal justeres inden da. Den her vurdering (del-evalueringen, red.) bliver et værktøj til at speede processen op«.

I en mail til Information skriver beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at han er glad for, at en enig forligskreds efter sommerferien besluttede at intensivere og fremrykke en central del af evalueringen af førtidspensionsreformen.

»Når landets største kommuner påpeger et problem med lovgivningen, lytter jeg selvfølgelig. Vi er nu godt i gang med at se på de problemstillinger, kommunerne har påpeget på området og forventer at have analysen klar omkring jul. Vi arbejder selvfølgelig så hurtigt som muligt, men vi gør det også grundigt, for vi skal selvfølgelig have et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på og ikke forhaste analysen igennem. Det princip formoder jeg sådan set, at også Enhedslisten bakker op om,« skriver han.

Evalueringen, der offentliggøres til jul, består blandt andet i, at landets seks største kommuner skal indsende i alt 80 sager, de har været i tvivl om til Beskæftigelsesministeriet. Derefter vil ministeriets embedsmænd i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og

Rekruttering granske sagerne og finde ud af nøjagtig, hvor den juridiske tvivl opstår.

I dag siger Karsten Hønge til Information, at han gerne havde set en hurtigere proces.

»Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at få evalueringen foretaget så hurtigt som muligt. Desværre var det her, hvad vi kunne blive enige om i forligskredsen. Det vigtigste for mig er, at drøftelserne snart kommer i gang.«

Sofie Carsten Nielsen, beskæftigelsesordfører for de Radikale, begrunder den ekstra ventetid på del-evaluering med det omfattende arbejde, der kommer til at ligge bag undersøgelsen.

– Men virker det ikke lidt underligt, at en del af en allerede bebudet evaluering, der skulle stå klar i februar, kun kan fremskyndes en måned?

»Ministeren har redegjort for os, at det her er det hurtigste, der overhovedet kan lade sig gøre. Og så snart vi har evalueringen, forventer jeg, at vi straks kan gå i gang med at lave lovgivning, så vi kan komme forskellene mellem kommunerne til livs,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Ordføreren forklarer, at hun ikke havde kendskab til, at den samlede evaluering af reformen forventes klar til februar.

Hele historien hos Information

 

Mest Læste

Annonce