Pens. socialrådgiver skriver åbent brev til byråd: Gør noget ved socialkrisen

Politik

06/09/2000 10:00

Nick Allentoft

Pensioneret socialrådgiver blev chokeret, da hun mødte socialkrisen. Nu har hun skrevet et åbent brev til politikerne i Vordingborg for at få dem til at gøre noget. Læs brevet her.
KÆRE KOMMUNALPOLITIKERE!   Jeg har skrevet til jer før – og gør det nu for 2. gang. Mit brev bliver lagt på Facebook som et åbent brev til jer to steder: Den politiske samtale i Vordingborg Kommune og Jobcentrets Ofre – Vordingborg. Og så sender jeg det til jer pr. mail.   Der er nu gået næsten 7 måneder, siden I startede arbejdet i den nye kommunalbestyrelse. Det ser ud som om der allerede er sat gang i mange nye tiltag – tillykke med det! Det er spændende at se, hvad udviklingen fører med sig.   Jeg har fulgt de to debatsider på Facebook i hele perioden – og den ene af dem siden valgkampen. På den politiske samtale i Vordingborg Kommune er der flere forskellige debatter – og det ser heldigvis ud til, at siden fortsætter, selvom den egentlig var tænkt som et valg-forum. På Jobcentrets Ofre er der kun en ting, der bliver drøftet – det er de oplevelser, som brugerne af JC har haft.   Sideløbende kører de samme diskussioner og samtaler på nettet på landsplan. Og der er foreløbig kommet enkelte stramninger af reglerne fra Christiansborg. Stramninger, som jeg har svært ved at se slå igennem i Vordingborg. Desuden har der været adskillige indlæg i dagspressen fra bl.a. fagfolk, som beskriver, hvad det at være ”klient” i Jobcentrene – med de krav der stilles til brugerne for tiden – betyder i form af tab af selvværd, forværring af fysiske sygdomme til også at blive psykiske og i form af ekstrem stress og udvikling af posttraumatisk stress. Artikler, som jeg ikke tror, at alle kommunalpolitikere læser, men som de/I faktisk skulle gøre jer selv den tjeneste at læse. For i sidste ende er Arbejdsmarkedsudvalg-ene politisk ansvarlige for disse følger af forkert/dårlig sagsbehand-ling – og med Arbejdsmarkedsudvalgene bliver kommunalbestyrel- serne medansvarlige!    Når jeg skriver til jer nu – igen – skyldes det nogle ting, som jeg mener er temmelig alvorlige. Jeg tager dem en efter en – i en ikke-prioriteret rækkefølge:   Flere af de mennesker, som jeg har fået kendskab til gennem det sidste lille års tid, fortæller om en sagsbehandling, som skriger til himlen. Det primære er, at de alle søger om førtidspension, men er sendt i ressourceforløb ELLER har fået trukket deres sag i langdrag med nye henvisninger til læger/psykologer o.a. Når så lægepapirer- ne eller statusrapporterne dukker op – bliver de ikke brugt alligevel!     Når nogle af disse mennesker har bedt om at få deres sag i Ankestyrelsen, har det vist sig efterfølgende, at der mangler væsentlige oplysninger, væsentlige papirer og/eller væsentlige historikker i sagsforløbet, så Ankestyrelsen har truffet beslutninger på et forkert grundlag.   Der er udleveret mindst et hemmeligt telefonnummer og adresse til en ekstern aktør på en bruger af JC – trods den pågældendes udtrykkelige ønske om, at der IKKE udleveres noget ”ud af huset”. (Dette er efterfølgende blevet påtalt af Datastyrelsen!)   Flere års sagsakter er ”forsvundet” – og der er truffet konklusioner på baggrund af det reducerede sagsforløb.   Enhver viden om, hvad dårlig (sags)behandling gør ved mennesker, glimrer med sit fravær. Og når en borger så ikke orker, at det sker igen og igen – og hun eller han reagerer ved at blive vred og frustreret og derfor taler med ”store bogstaver” – bliver den pågældende udnævnt til at være et brokkehoved. Det samme gør sig gældende ved konfliktoptrapning. Jobcentret er MINDST lige så gode til at optrappe konflikter med brugerne som omvendt. Folk, der er blevet udnævnt til ”brokkehoveder”, havner i en kasse med denne etiket på, og jeg har kendskab til situationer, hvor en borger efterfølgende er blevet forment adgang til at komme i kontakt med politikere. Hvis Jobcentret var i besiddelse af faglig viden og bevidsthed om disse ting, ville de sjældent eller aldrig opstå! Jeg har set og hørt brugere af Jobcentret sige/skrive: Jeg orker ikke mere. Og jeg ved, at nogle kan finde på at gøre skade på sig selv – og det, der er værre!   Der er blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse af tilfredshed/ utilfredshed med behandlingen i Jobcentret. Undersøgelsen var imidlertid kun kvantitativ og omfattede ikke alle brugere. Desuden omfattede den et kort tidsrum. Og der var ikke mulighed for kvalitative svar. En sådan undersøgelse giver kun et øjebliksbillede og er ikke brugbar som evaluering. Jeg har læst, at svarprocenten var på 98% - af de adspurgte. Men jeg ved ikke, hvor mange personer det drejer sig om. 10 – 20 – 50?Dette er ret alvorligt, især når der står så megen blæst omkring JC. Og fordi undersøgelsen er lavet af kommunen selv – og ikke lever op til helt fundamentale krav til undersøgelser.   Og så har Vordingborg en ”vandrehistorie” – som ingen kommune kan ønske sig. Det siges, at der bliver brugt tusinder og atter tusinder af kroner på ekstern bistand til bl.a. Jobcentret – hvoraf en del af bistanden aldrig nogensinde bliver givet – men bliver betalt for! Hvis den historie har bare 3 eksempler på, at bistanden aldrig blev udløst – så har vi alle sammen et problem!   Da Kommunalbestyrelsen tiltrådte, var et af løfterne, at nu skulle der gøres noget ved Jobcenterproblematikken og de syge arbejdsløse. Det er så vidt jeg kan se ikke sket endnu. Når vi ser på kommunerne omkring os, er sagerne mod kommunerne så småt ved at vise sig – ude i dagslyset. Hvor mange sager mon der er på vej – mod Vordingborg? Og hvad vil de fortælle os? Jeg har ikke skrevet alt, hvad jeg er kommet under vejr med, her.  Det kommer sikkert for en dag, når og hvis disse ting bliver undersøgt nærmere!   Det er Kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen bliver ledet – ansvarligt. Med Borgmesteren i spidsen. Det er Arbejdsmarkeds-udvalgets ansvar, at Kommunalbestyrelsens politik omsættes i praksis. Det er brugernes ansvar at sige fra, når tingene ikke går rigtigt til. Og det er mit ansvar at viderebringe, hvad jeg er blevet vidende om!   Jeg håber, I kan bruge det!     Mange hilsener Jytte Høj Hammer  

Mest Læste

Annonce