Prisen på Løkkes grønne biler: 88,6 milliarder kroner

Bæredygtighed

09/10/2018 15:53

Nick Allentoft

Ifølge regeringens egne beregninger kan statsministerens mål om at stoppe salget af benzin- og dieselbiler i 2030 koste statskassen 88,6 milliarder kroner.

Regeringen har præsenteret sin klima- og luftpakke. En central del af regeringens planer er, at salget af benzin- og dieseldrevne biler og busser skal stoppe i 2030.

Den målsætning kan komme til at koste statskassen 88,6 milliarder kroner. Det viser interne notater fra Finansministeriet, som DR2-programmet Detektor er i besiddelse af.

Detektor har vist notaterne til flere eksperter, som vurderer, at de 88,6 milliarder kroner går langt ud over, hvad regeringen kan finde i det såkaldte økonomiske råderum.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

- Det vil i praksis være meget svært at finde 88,6 milliarder. Det er en vældig stor udfordring. Jeg kan ikke erindre, at jeg har set et forslag fra en regering, der har haft så stort et finansieringsbehov, uden der har været en tilhørende finansieringsplan, siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen.

Professor i transportøkonomi ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet Mogens Fosgerau vurderer, at regeringen slet ikke har nogen plan for, hvor de mange penge skal komme fra:

- Jeg har kigget i de interne papirer fra Finansministeriet, og der er det tydeligt, at de ikke har nogen plan for finansieringen af målsætningen, siger han.

Den vurdering er Bo Sandemann Rasmussen enig i:

- En færdig plan har både en udgiftsside og en finansieringsside. Denne plan har kun en udgiftsside, siger han.

På dagens pressemøde erkender flere af de fremmødte ministre over for Detektor, at regeringen ikke har fundet finansiering til 2030-målsætningen på den lange bane. Den opgave ligger de i stedet for over til en kommission, der skal komme med bud på, hvordan den milliarddyre omstilling af transportsektoren skal finansieres.

I de interne notater kan man se, at 52,4 af de 88,6 milliarder kroner skyldes, at registreringsafgiften på grønne biler fastholdes på 20 procent frem til 2030. De resterende milliarder kommer fra uspecificerede tiltag og omstilling af busser.

Bæredygtighed

Vi samler de væsentlige historier om bæredygtig omstilling her.

 

Finansministeriet skriver i notaterne, at beregningerne er behæftet med ”meget stor usikkerhed”, fordi det afhænger af ukendte faktorer som for eksempel den fremtidige teknologiske udvikling og vores villighed til at betale for at få mere klimavenlige biler.

Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt i Oslo, Niels Buus Kristensen, er enig i, at der er store usikkerheder ved Finansministeriet regnestykke:

- Beregninger af, hvad det vil koste for statskassen at opnå en så radikal ændring af bilsalgets sammensætning, er forbundet med stor usikkerhed. Den samlede udgift kan både ligge over og under de 88,6 milliarder kroner, som ministeriet er nået frem til. Usikkerheden skyldes blandt andet, at man ikke ved, hvordan priserne på elbiler udvikler sig, og det har stor betydning for, hvor mange danskere der i fremtiden vil købe en elbil.

- Det hidtil yderst begrænsede danske elbilsalg gør, at vi har haft et spinkelt datagrundlag til at lave regnemodeller i Danmark, der kan bruges til at forudsige, hvordan salget af el-biler udvikler sig. Det gør det meget svært at forudsige, hvordan eksempelvis lavere registreringsafgifter på elbiler påvirker salget, siger Niels Buus Kristensen.

Detektor har spurgt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), hvordan de 88,6 milliarder kroner skal finansieres:

- Det er en kæmpemæssig udfordring, og det er derfor, vi nedsætter en transportkommission, der skal komme med forslag til, hvordan vi finansierer hele den her grønne omstilling af transportsektoren. Omstiller vi ikke transportsektoren, når vi simpelthen ikke i mål i forhold til klimamålene. Men det er klart, at det er en kæmpemæssig udfordring, siger Lars Christian Lilleholt.

Så det er transportkommissionen, der gør, at I har finansiering?

- Den skal være med til at bidrage og komme med løsninger.

Så det er transportkommissionen, der gør, at I føler, at det her er finansieret?

- Vi peger også på, at vi skal i dialog med kommunerne om, hvordan vi håndterer den udfordring, at alle busser fra 2025 skal være lavemission totalt CO2-neutrale.

I vil finde 88,6 milliarder med en kommission og dialog?

- Nej, vi nedsætter en kommission, fordi det her er en kæmpemæssig udfordring, der skal løses.

Hvor mange penge af de her 88,6 milliarder er finansieret?

- Vi siger, at der er en udfordring på den længere bane, og vi nedsætter en transportkommission til at komme med gode ideer og forslag til, hvordan vi håndterer det her.

Mest Læste

Annonce