Den forskelligartede gruppe af borgere stiller store krav til planlægningen af måltidet og til medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau og behov.

Pulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre

Velfærd

18/03/2015 11:38

Mikkel Sarka

Ny pulje skal bidrage til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltider for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre skal i endnu højere grad kunne se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende oplevelse – til gavn for både appetitten og livskvaliteten.

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 er det besluttet at etablere en ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Der er afsat 5.8 mio. kr. i puljen.

De ældre i denne målgruppe har en række forskellige behov. Nogle ældre har tygge- eller synkebesvær, nogle har nedsat appetit, mens andre, fx på grund af en demenssygdom, glemmer at spise eller glemmer, at de har spist.

Den forskelligartede gruppe af borgere stiller store krav til planlægningen af måltidet og til medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Ansøgningspuljen skal derfor udvikle rammerne omkring måltiderne, så den ældres livskvalitet kan højnes og appetitten forbedres særligt i forhold til småtspisende.

Mest Læste

Annonce