Regeringen skaber et nyt proletariat

Politik

29/02/2012 11:54

Nick Allentoft

Dansk Epilepsiforening anklager Mette Frederiksen for en misvisende fremlægning af fleksjob-reformen. Og foreningen forudsiger, at regeringens fleksjob-reform vil skabe øget arbejdsløshed og kontanthjælps-forsørgelse for mennesker med nedsat arbejdsevne.

”S, SF og R fjerner med sin reform af fleksjob-ordningen arbejdsgivernes incitament til at ansætte mennesker med nedsat arbejdsevne,” konstaterer Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen. ”Dermed bliver arbejdsmarkedet mindre rummeligt!”

”Regeringens retorik bag reformen af fleksjobordningen er hul og misvisende, når den siger, at arbejdsgivere fremover kun skal betale for den leverede arbejdsindsat – mod i dag fuld løn,” fortsætter Lone Nørager Kristensen: ”Arbejdsgiveren får i dag mindst 50 % tilskud til lønnen, hvilket netop er det incitament, som åbner døren for, at mennesker med nedsat arbejdsevne kan forblive på arbejdsmarkedet. Den logiske og helt forudsigelige konsekvens af reformen er derfor, at stadigt flere med nedsat arbejdsevne bliver langtidsledige. Eftersom regeringen i samme reform lægger samme begrænsning på ledighedsydelses-perioden, som gælder for dagpengemodtagere, er det nemt at forudse, at der i løbet af ganske få år begynder at danne sig et nyt ”proletariat” af mennesker med stærkt nedsat arbejdsevne, som må hutle sig igennem tilværelsen på den aktuelt gældende kontanthjælps-ydelse.”

Adgang til fleksjob-ordningen kræver i dag mindst en 50 % nedsat arbejdsevne og kommunal visitation. Af alle, der er i ordningen, er ca. 25 % aktuelt arbejdsløse til trods for, at arbejdsgiveren i dag har det incitament, at der gives mellem 50 % til 66 % løntilskud til en ansat i fleksjob.

”At regeringen forestiller sig, at den ved at fjerne tilskuddet til arbejdsgiveren får flere ansat i fleksjob, er ren ønsketænkning”, udtaler Landsformand Lone Nørager Kristensen. ”Man bliver ikke visiteret til fleksjob uden grund. En nedsættelse af arbejdsevnen med 50 % eller mere giver alvorlige udfordringer til, hvorledes man kan integreres på nutidens danske arbejdspladser, hvor effektivitet og præstation er det vigtigste. Nu fjerner regeringen med tilskuddet til den fleksjob-ansattes løn arbejdsgiverens vigtigste incitament til at indrette rummelige arbejdspladser. Arbejdsmarkedet er i forvejen ikke særligt rummeligt i Danmark. Sammenlignet med f.eks. Sverige har vi meget højere arbejdsløshed i denne gruppe.”

Mest Læste

Annonce