Regeringen sløjfer krav om nøgletal i alment og statsligt byggeri

Infrastruktur

09/10/2015 13:58

Nick Allentoft

Det almene og statslige byggeri slipper for regler, der alligevel ikke virker efter hensigten.

Kravet om at bruge nøgletalssystemet for det almene og statslige byggeri har ikke fungeret efter hensigten, viser en ny evaluering af systemet. Intentionerne med at synliggøre bygherrers, entreprenørers og rådgiveres præstationer og kompetencer har ikke som forventet bidraget til at øge kvaliteten og effektiviteten i byggeriet. Derfor ophæver transport- og bygningsministeren samt udlændinge, integrations- og boligministeren reglerne fra 1. november 2015. 

Transport- og bygningsminister Hans Chr. Schmidt siger:

- Vi skal ikke have regler for reglernes skyld. Tværtimod skal vi gøre det lettere for byggeriets parter, når der skal bygges almene boliger og statsbyggerier. Derfor ophæver vi kravene om nøgletal for disse byggerier. Fremover slipper virksomhederne således for at bruge tid på at indhente data og indberette nøgletallene. Vi fjerner med andre ord nogle administrative byrder, så virksomhederne kan have fokus på deres kerneopgaver.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg supplerer: 

- De almene og statslige bygherrer slipper fremover for at bruge tid og ressourcer på at indhente tal, som de ikke oplever at have nogen særlig nytte af.  Når virksomheder og bygherrer ikke skal bruge tid på nøgletallene, øger det i sig selv produktiviteten. Regeringen vil fortsat have fokus på at øge kvaliteten og effektiviteten i byggerierne, ikke mindst af hensyn til brugerne af statslige bygninger og beboerne i almene boliger.

Ophævelsen af bekendtgørelserne om nøgletal i det almene og det statslige byggeri sker samtidigt 1. november 2015. For byggerier, der er udbudt eller udbydes inden den dag, gælder de nuværende regler fortsat, så indgåede aftaler om evalueringer overholdes.

Ophævelsen af bekendtgørelserne sker efter, at Transport- og Bygningsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet tidligere på året gennemførte høringer om ophævelsen. På baggrund af høringssvarene vurderes det, at der er bred opbakning fra brugerne til at ophæve reglerne. Høringssvarene og evalueringen viser samtidig, at der er en interesse blandt nogle virksomheder for fortsat frivilligt at bruge nøgletalssystemet, bl.a. som et internt læringsværktøj. 

Mest Læste

Annonce