Respektpakken vedtaget: Skrærpet straf for chikane mod offentligt ansatte

Politik

19/12/2016 09:02

Nick Allentoft

Overfald og chikane af politibetjente, socialrådgivere og fængselsbetjente bliver fra det nye år straffet langt hårdere. Folketinget har i dag vedtaget en lang række tiltag fra den borgerlige Respektpakke, som alle skal styrke respekten for det fælles. Justitsministerens nye lov træder i kraft i slutningen af december.
Vold og trusler mod ansatte i det offentlige skal fremover straffes hårdere, hvis det begås i deres fritid. Nu skærper justitsminister Søren Pape Poulsen straffen ved at lægge en tredjedel oven i det nuværende strafniveau. Det betyder, at en person, som tidligere f.eks. fik 3 måneders fængsel nu vil få 4 måneder. Straffen skærpes også for kriminalitet rettet mod offentligt ansattes familiemedlemmer.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi skal ikke acceptere, at politibetjente, sosu-assistenter og andre af vores offentlige ansatte bliver udsat for vold og chikane, blot fordi de udfører deres arbejde. Vi har endda ulykkeligvis set, at nogle bliver såret eller dræbt. De voldsomme episoder understreger, hvor vigtigt det er, at vi værner om vores fælles institutioner. Derfor skærper vi straffen på en lang række områder og sætter ind for at genvinde respekten for de mennesker, som arbejder for vores fællesskab.”   LÆS OGSÅ: Her er en respektpakke med respekt for borgerne   At chikanere personer i offentlig tjeneste bliver nu strafbart efter straffeloven. Det er f.eks., når navngivne politibetjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Her bliver strafferamme 2 års fængsel.   Der indføres også et skærpet erstatningsansvar for anstiftere og ledere af gadeoptøjer, og når kriminelle ikke møder op for at afsone deres straf, vil det fremover resultere i en bøde. Samtidig får kommuner øget mulighed for at yde økonomisk tilskud til boligorganisationers tryghedsskabende tv-overvågning.   Loven forventes at træde i kraft i slutningen af december.       De 18 initiativer i Respektpakken er:   1.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden.  2.    Anstiftere og ledere af opløb skal gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader 3.    Politiet skal have bedre redskaber til at sikre identiteten på gerningsmændene ved optøjer og andre former for uroligheder 4.    Gennemførelse af strafskærpelse for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden 5.    Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning 6.    Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste skal udvides til også at omfatte indirekte trusler 7.    Indførelse af en ny chikaneregel i straffeloven til beskyttelse af personer i offentlig tjeneste  8.    Anklagemyndigheden skal have øget fokus på at føre sager, hvor personer i offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have begået ulovligheder 9.    Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid 10.    Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste 11.    Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste 12.    Øget brug af udeblivelsesdomme (initiativet vil blive gennemført med lovforslag nr. L 105 om ændring af retsplejeloven, der blev fremsat den 14. december 2016) 13.    Indførelse af sms-beskeder om retsmøder 14.    Indførelse af straf for udeblivelse fra afsoning 15.    Indførelse af straksafsoning, hvis den dømte tidligere er udeblevet fra afsoning 16.    Konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning 17.    Særlig operativ indsats vedrørende bødeinddrivelse 18.    Indførelse af sms-beskeder om indkaldelse til afsoning

Mest Læste

Annonce