Sådan forbereder du dig på indflydelse eller brok: Her er regeringens lovprogram 2016-17

Politik

04/10/16 3:01

Nick Allentoft

Få et enkelt indblik i regeringens planer for det kommende år - en stor del er regulær opfølgning på politiske udspil fra det seneste år.
Regeringen skriver selv om sit lovprogram - som du kan hente herunder:   I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysninger om ministerredegørelser til Folketinget. 

Se flere historier om 2025-plan

Regeringen forsøger at samle flertal om en ny 2025-plan, der skal løse en række af udfordringerne i samfundsøkonomien. Se alle historierne og debatten her. 

Regeringen kan igen i år fremlægge et ambitiøst lovprogram, der bl.a. indeholder forslag, der følger op på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015. Det gælder forslag på erhvervsområdet, retsområdet, kulturområdet, skatteområdet og undervisningsområdet.

Lovprogrammet indeholder også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, herunder aftalerne om en målrettet indsats mod religiøse forkyndere, en gymnasiereform, vækst og udvikling i hele Danmark og Danmark i bedre balance samt på to- og trepartsaftalerne, som regeringen har indgået med hhv. KL og arbejdsmarkedets parter.

Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde en helhedsplan for et stærkere Danmark, med det formål at skabe øget vækst og give hele Danmark flere gode jobs, stærkere virksomheder, en sundere offentlig økonomi og styr på flygtningestrømmen.

Lovopfølgningen på dette udspil er af hensyn til de igangværende politiske forhandlinger ikke indarbejdet i lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen vil sætte sit tydelige præg på lovgivningsarbejdet i denne samling.   

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce