Særlige børn kræver særlige hensyn

Velfærd

18/6/12 10:29

Kasper Nyboe Pavar

Der er ingen tvivl om, at børn med særlige behov kræver særlige hensyn.

Det kan være med hensyn til deres skolegang og til deres sociale liv. Derfor er det vigtigt, at kostskoler, der har disse børn boende, udelukkende har uddannet personale og kan tilpasse deres tilbud til det enkelte barns behov. Desværre har de sidste måneders debat om uacceptable overgreb på anbragte børn overskygget, at der faktisk findes professionelle og perspektivrige tilbud til børn, der ikke lige passer ind dér, hvor de er sat.

Skolen på Slotsvænget er mere end nabo til Fredensborg Slot. Den lille kostskole er et eksempel på en skole, der tror på børnenes ressourcer og deres fremtid, og det hjælper dem videre i livet. 94% af skolens elever gennemfører folkeskolens afgangsprøve (FSA), og de forlader altid skolen med en uddannelsesplan. Resultaterne skal ses i lyset af, at mange af skolens elever tidligt har udviklet en form for skolefobi og altid er blevet mødt med, at de ikke kunne klare noget.

Kasper Nyboe Pavar er skoleleder på Slotsvænget, og det ligger ham meget på sinde, at alt hans personale er uddannet: ”Vores tilbud indeholder både den social- og skolefaglige indsats. Tilbuddet ligestiller alle børnene fra starten uanset baggrund, og det er med til at vise børnene, at alle er lige velkomne.”

”Vores børn har ofte oplevet mange nederlag og kan være utrygge ved nye omgivelser. Vi er en lille kostskole, der tilbyder børnene et nærvær og en opmærksomhed, der får dem til at vokse.Vi tror ganske enkelt på deres egne ressourcer,” forklarer Kasper. ”Børnene får en bedre hverdag, og vi ser ofte, at famlierne bliver bragt tættere sammen, fordi den stressede hverdag er forsvundet. Vi oplever faktisk, at stress og nederlag bliver vendt til ro, overblik og sejre.”

Kostskoler som Skolen på Slotsvænget har meget at tilbyde de børn, der ellers kan komme i klemme i Folkeskolen og blandt kammerater, de ikke altid kan afkode socialt. Ved at tro på børnenes ressourcer og hjælpe dem til en bedre fremtid og en ny begyndelse på livet, tilfører skolerne samfundet en værdi, der ligger langt udover den personlige værdi for børnene og deres familier.

Hvis du vil vide mere om Skolen på Slotsvængets arbejde, er du meget velkommen til at kontakte Kasper Nyboe Pavar på telefon 48 47 67 77 eller e-mail [email protected].

Skolen holder Åbent Hus for kommunerne i Region Hovedstaden den 14. juni kl. 15:00 og beder om tilmelding af hensyn til forplejning. 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce