Seksbyerne til Folketinget: Giv kommunerne frie hænder

Politik

01/03/2017 10:07

Nick Allentoft

Beskæftigelsesområdet har brug for en gennemgribende forenkling, hvis kommunerne skal levere en hurtig og effektiv indsats. Så enkelt er budskabet, når Aarhus og resten af 6-byerne onsdag d. 1. marts har foretræde for Folketingets beskæftigelsesudvalg.

På et foretræde for beskæftigelsesudvalget vil sammenslutningen af landets seks største byer bede landspolitikerne om at fjerne stramme krav og regler, så kommunerne i højere grad selv kan styre den indsats, der skal skaffe ledige i job. De mange regler og kontroller, der findes i dag, er nemlig med til at hæmme kommunerne i deres beskæftigelsesindsats. Det forklarer social- og beskæftigelsesrådmand i Aarhus, Thomas Medom:

”Reglerne er blevet en jungle, der kræver alt for mange ansatte til administration og kontrol. I dag bruger jobcentrene ca. 45 minutter pr. time til administrative formål, og det giver færre muligheder og ansatte til at støtte og hjælpe borgerne med de tiltag, der rent faktisk gør en forskel,” forklarer Thomas Medom og uddyber:

LÆS OGSÅ: Blå og røde borgmestre står sammen om opgør med jobbureaukrati

”I stedet for at detailstyre indsatsen skal staten have større tillid til, at kommunerne selv kan finde ud af, hvad der skal til for at bringe de enkelte ledige i selvforsørgelse. Vi er jo helt tæt på borgerne og kan ofte se, hvor behovet er. Derfor bør kerneopgaven – vores hjælp til borgeren - være i fokus for vores indsats, og ikke som i dag en lovgivning præget af proces og kontrol.”

 

Må ikke blive ved snakken

Budskabet kommer efter at 6-byerne i december sidste år fremsendte et katalog over barrierer og uhensigtsmæssigheder i den nuværende beskæftigelseslovgivning til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

En forenkling af reglerne har længe været på den politiske dagsorden og er blandt andet en del af KL og regeringens økonomiaftale for 2017. Her er det aftalt at revidere loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats med det formål at skabe en ” gennemgribende forenkling,” der skal gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne.

Men ifølge Thomas Medom er der alligevel behov for at presse på for at sikre, at de mange fine erklæringer også omsættes til konsekvent politisk handling, der gør en forskel for kommunerne:

”Skiftende regeringer har i mange år snakket om at nedbringe regeltyranniet og opgive den omkostningstunge kontrol med kommunernes indsats, og alt imens har lovsamlingen bare vokset sig større og større. Hvis vi skal det monster til livs, nytter det ikke noget at snakke om det – så skal vores kollegaer på Christiansborg finde modet til at tage fat om nældens rod en gang for alle og give kommunerne friere rammer til at løse opgaven på den bedste måde,” siger rådmanden.

 

Fakta

Deltagere i foretræde for beskæftigelsesudvalget er:

- Henrik Vallø (C), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Esbjerg Kommune
- Anne Mee Allerslev (B), borgmester for Beskæftigelse- og integration, Københavns Kommune
- Steen Møller (C), rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune
- Christian Boldsen (V), formand for Beskæftigelsesudvalget, Randers Kommune
- Thomas Medom (SF), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

- Aalborg Kommune er også en del af seksbyerne men har ikke mulighed for at deltage.

 

Beskæftigelseslovgivningen:

Beskæftigelsesområdet er et af de mest lovregulerede områder i den offentlige forvaltning. Mængden af love, bekendtgørelser mm. er alene for de forsikrede ledige opgjort til ca. 30.000 sider.

Beskæftigelsesindsatsloven detailregulerer bl.a., hvornår der skal afholdes samtaler, hvor hyppigt, samt hvilke indsatser den enkelte ledige kan og skal deltage i.

 

Seksbyernes forslag til principper for en kommende regelforenkling:

• Beskæftigelsesloven skal fastlægge rammer for indsatsen, formål, pligter, rettigheder og redskaber men ikke fastlægge den konkrete indsats for den enkelte borger.

• Reglerne i beskæftigelsesloven skal skrives ud fra formål og intentioner med indsatsen og skal afspejle de politiske intentioner i de 4 største forlig på beskæftigelsesområdet inden for de seneste år:

-          Fleksjob og førtidspensionsreformen

-          Sygedagpengereformen

-          Kontanthjælpsreformen

-          Arbejdsmarkedsreformen

• Større tillid til medarbejderen og deres faglige vurderinger af behovet for indsatsen for at få den ledige i varig beskæftigelse

• Der skal alene være få hovedmålgrupper, for hvilke der som udgangspunkt gælder de samme regler. Kun med strengt nødvendige særregler.

• For borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal det være muligt at afholde samtaler og give tilbud efter behov. Og ikke som det er i dag, hvor detaillov styrer hvornår samtaler afholdes, og hvilket tilbud den enkelte kan få.

• Der skal fokus på det faktum, at mange ledige skifter forsørgelsesgrundlag. Loven må ikke, som i dag, hindre at en ledig kan forblive i en relevant indsats, fordi forsørgelsesgrundlaget ændre sig.

• Så få konkrete og afgrænsede bemyndigelsesbestemmeler som muligt. Gennembearbejdede lovbemærkninger skal sikre at udmøntning af loven og retspraksis afspejler de politiske intentioner.

 

Mest Læste

Annonce