Socialkrisen spidser til: Kontanthjælpsmodtagere trækker til yderkommuner

Velfærd

13/08/2016 08:38

Nick Allentoft

Mennesker på uddannelses-, kontanthjælp eller integrationsydelse flytter til kommuner væk fra de store byer.

Tilflyttere er noget, man sætter pris på i landets yderkommuner. De er ikke blot skatteborgere, de er ambassadører, der taler omverdenens fordomme og misfornøjede statistikker imod. Der er så dejligt ude på landet. Der er så billigt ude på landet.

Men de billigere boligpriser har ifølge flere borgmestre affødt en tilflytning, der for modtagerkommunerne er af mere ambivalent karakter, skriver Kristeligt Dagblad.

I hvert fald oplever en række udfordrede yderkommuner, særligt i det syd- og vestsjællandske, samlet set en nettotilflytning af borgere på de tre lave overførselsindkomster kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse.

Flere modtagere af de tre ydelser, der ligger på eller under kontanthjælpsniveau, flytter altså mere til end fra kommunerne. Det viser en rundspørge, som Kristeligt Dagblad har foretaget. Kommunerne har opgjort nettotilflytningen over forskellige tidsperioder inden for årets første syv måneder. Men fælles for både Guldborgsund, Halsnæs, Lolland, Odsherred, Slagelse, Tønder og Vordingborg Kommuner er, at deres opgørelse ender i et plus.

Selv fraregnet integrationsydelsesmodtagerne, der for størstedelens vedkommende er flygtninge, oplever Guldborgsund, Halsnæs, Lolland, Odsherred og Vordingborg Kommuner en klar nettotilflytning. Det står i kontrast til, at flere af kommunerne ellers generelt har haft svært ved at få tilflyttere i bred forstand.

Tallene siger ikke noget om, hvorfra og hvorfor overførselsmodtagerne flytter til kommunerne. Men flere borg-mestre peger selv på ét forhold.

”I modsætning til hovedstadsområdet har vi haft mange billige boliger. Jeg ved ikke, om man skal bruge ordet ’magnet’, men det har da i hvert fald en tiltrækningskraft for folk med små indkomster,” siger Vordingborg-borgmester Knud Larsen (V).

Han understreger, at ”alle mennesker jo har en værdi”. Men siger også, at ”når vi skal lægge budgetter i Vordingborg Kommune, så er det jo et område, der belaster os yderligere”.
Guldborgsund, Lolland, Odsherred, Slagelse og Vordingborg er ifølge Kristeligt Dagblads beregninger i forvejen blandt de 15 danske kommuner med den største andel af borgere på kontanthjælp. Kommunerne ligger samtidig i den nedre halvdel af landets kommuner, hvad angår borgernes gennemsnitlige disponible indkomst, viser 2014-tal fra Danmarks Statistik. 

Ifølge økonomiprofessor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet kan udviklingen, hvis den fortsætter, betyde en større social segregering eller opsplitning i Danmark. 

”De fleste af dem, vi taler om, har ikke særligt høje uddannelser eller kvalifikationer og konkurrerer derfor med andre i de områder, der heller ikke har det. Derfor er beskæftigelsesudsigterne ikke enormt store,” siger han.

Tallene får flere østdanske borgmestre til at råbe op.

”Langt de fleste kommuner, der oplever det her, er i forvejen kommuner med mange førtidspensionister og borgere på fleksjob. Nogle af de jobtyper, som vi prøver at finde til de her kontanthjælpsmodtagere, er jo også nogle, som førtidspensionister og fleksjobbere søger efter,” siger Odsherred-borgmester Thomas Adelskov (S), der understreger, at kontanthjælpsmodtagerne ofte behøver ekstra offentlig hjælp grundet ”nedslidning eller psykisk sygdom”.

FAKTA:

Sådan blev oplysningerne indsamlet: 

  • Kristeligt Dagblad har kontaktet 17 danske yderkommuner og kommuner på den københavnske vestegn.
  • Vi har spurgt, hvorvidt de enkelte kommuner i årets første seks måneder eller alternativt i den statistisk senest tilgængelige periode har oplevet en netto-til- eller fraflytning af borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og hvor mange individer der er tale om.
  • Guldborgsund, Halsnæs, Lolland, Odsherred, Slagelse, Tønder og Vordingborg Kommuner oplever en samlet netto-tilflytning, for Slagelse Kommunes vedkommende dog alene, når man medregner integrationsydelsesmodtagere, og for Tønder Kommune kun med én person, når man fraregner integrationsydelsesmodtagere.
  • Bornholm oplever netto-fraflytning, mens Læsø ikke har oplevet nogen til- eller fraflytning af borgere på ydelserne. 
  • Albertslund, Brøndby, Ishøj, Kalundborg, Langeland, Morsø, Samsø og Thisted Kommuner har ikke haft mulighed for at opgøre netto-til- eller netto-fraflytning af borgere på de konkrete ydelser over for Kristeligt Dagblad.

Her er oplysningerne

  • Lolland Kommune har i perioden den 28. januar–27. juli 2016 haft en nettotilflytning af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 80 personer plus 34 på integrationsydelse.
  • Guldborgsund Kommune har i perioden januar-juni 2016 haft en nettotilflytning af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 37 personer. Kommunen kan ikke opgøre tallet for integrationsydelsesmodtagere.
  • Vordingborg Kommune har pr.den 30. juni 2016 i år haft en nettotilflytning af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 19 personer plus 40 på integrationsydelse.
  • Odsherred Kommune har i perioden april-juni 2016 haft en nettotilflytning af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 7 personer plus 9 på integrationsydelse.
  • Halsnæs Kommune har i perioden januar-maj 2016 haft en nettotilflytning af borgere på kontant- og uddannelseshjælp på 10 personer. Kommunen har ikke opgjort tallet for integrationsydelsesmodtagere.

Læs mere i Kristeligt Dagblad eller på k.dk

 

 

 

 

Mest Læste

Annonce