Socialt Indeks: Socialpædagoger vil sætte fokus på kvalitet

Ledelse

08/12/2014 15:31

Nick Allentoft

Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen fortæller, hvorfor forbundet lancerer Socialt Indeks. Se videointerview her.

Socialt indeks - hvad er det? 

”Socialt Indeks er et aktuelt billede af, hvordan kvaliteten ser ud i kommunerne på det særlige sociale område. Især inden for områderne udsatte børn og unge, mennesker med handicap og socialt udsatte mennesker. Og så er det en mulighed for kommunerne til at inspirere hinanden til at gøre tingene bedre,” siger Benny Andersen.

Hvorfor lancerer Socialpædagogerne Socialt Indeks? 

”Vi har udarbejdet Socialt Indeks fordi vi gerne vil sætte fokus på det særlige sociale område, og fordi vi tror, kommunerne kan lære meget af hinanden. Kan lade sig inspirere af, hvornår ting går godt og hvornår de går mindre godt."

Giver det mening at måle kvalitet? 

”Kvalitet kan godt måles. Vi har spurgt kommunerne om, hvad der giver mening for dem at måle kvalitet på. Og det er blandt andet de indikatorer, vi bruger til at måle deres indsats,” siger Benny Andersen.

Hvad kan man se i Socialt Indeks og hvorfor har I ikke set på økonomien? 

”I indekset kan man på et Danmarkskort se, hvilke kommuner der gør det bedst og hvilke kommuner der gør det mindre godt. Og så kan man også læse nogle politik-anbefalinger til de kommuner, der gør det mindre godt til hvordan de kan blive bedre."

”Økonomien er ikke indeholdt i indekset, fordi kommunerne har nogle meget forskellige økonomiske råderum. Og så ved vi jo også godt, at det ikke altid er det dyreste, der er bedst. Så derfor vil vi udenom økonomidiskussionen og fokusere på kvalitet og indhold,” siger Benny Andersen.

Hvilke data bygger Socialt Indeks på? 

”Socialt Indeks bygger på en lang række indikatorer. Vi har spurgt de kommunale forvaltningschefer, vi har spurgt vores medlemmer, socialpædagogerne, og vi har spurgt de lokale handicapråd. Og så har vi kigget i Danmarks Statistik efter konkrete data. Alt det har vi samlet, og det er det, der udgør indekset."

Hvad kan man bruge Socialt Indeks til? 

”Vi håber, at kommunerne vil bruge Socialt Indeks til at lade sig inspirere af andre kommuners indsats. Til at se, hvad de gør i de kommuner, der klarer sig bedre end dem selv. De kan jo bruge de politik-anbefalinger, vi har produceret til at se hvordan de mere præcist kan forbedre deres egen indsats."

”Borgerne kan bruge Socialt Indeks til at se, hvordan deres egen kommune ligger på en række væsentlige områder og dermed også rejse en række spørgsmål over for politikerne. Er det her godt nok? Eller vil de være med til at gøre det bedre,” siger Benny Andersen.

 

Mest Læste

Annonce