Foto fra Innovationshuset i Region Syddanmark

Sparekatalog: Region Syddanmark vil lukke flere sygehuse

08/01/2016 12:15

Nick Allentoft

Ifølge DR Syd er følgende truet af lukning i Region Syddanmark: Sygehuset og skadeklinikker i Middelfart og Tønder, Sygehuset i Give og Nyborg, Skadeklinikkerne i Grindsted og Fredericia samt Røntgenfunktionen i Rudkøbing. Omvendt står Vejle, Kolding, Grindsted, Svendborg, Aabenrå og Odense til forstærkninger.

Region Syddanmark skal spare 200 millioner kroner i budgettet 2016. 13 millioner skal findes i administrationen, mens de resterende 187 millioner kroner skal hentes gennem besparelser på sundhedsområdet. Derfor har Region Syddanmark lavet et sparekatalog på i alt 210 millioner kroner, hvorfra politikerne skal vælge, på hvilke områder der skal spares.

Sparekataloget, som DR Fyn er i besiddelse af, indeholder 38 konkrete forslag til besparelser.

Det består af ni sparetemaer.

Første tema betyder lukning af flere sygehuse og skadestueklinikker. Direktionen foreslår:
- Sygehuset og skadeklinikken i Middelfart lukkes og aktiviteterne flyttes til Vejle og Kolding.
- Sygehuset i Give lukkes, Friklinikkens aktiviteter flytter til Grindsted
- Skadeklinikken i Grindsted lukkes
- Skadeklinikken i Fredericia lukkes
- Sygehuset og skadeklinikken i Tønder lukkes, aktiviteterne flyttes til især Aabenraa
- Sygehuset i Nyborg lukkes, aktiviteterne flytter til Svendborg, fødeafdelingen i Svendborg flytter til Odense
- Røntgenfunktionen i Rudkøbing lukker og flytter til Svendborg

Desuden vil Region Syddanmark vurdere den præhospitale dækning - altså ambulance og akutbilerne i regionen. Det betyder, blandt andet, at akutbilerne i Faaborg, Grindsted, Skærbæk og Haderslev skal nedlægges, og at de paramedicinere, der hidtil har bemandet akutbilerne, flyttes over i ambulancerne for at øge behandlingsniveauet på turen til akutsygehuset.

Der vil dog stadig være bemandede akutbiler i Oksbøl, Rødding og Rudkøbing. Temaet indeholder også forslag om, at udrykningslægerne i Fredericia, Vejle og på Vestfyn nedlægges.

DR Fyn skriver, at Region Syddanmark lægger op til at købe flere operationer i den private sektor. Samtidig ønsker regionen en ny praksis i forbindelse med udlevering af vederlagsfri medicin. Billigere lægemidler skal indfases hurtigere, og regionen vil på kontrolbesøg hos læger, der har en udsædvanlig receptudskrivning.

Sparekataloget skal i høring, inden et endeligt katalog offentliggøres 6. april.

Den 25. april vedtager politikerne det endelige sparekatalog, og det træder i kraft løbende frem mod 2017.

Mest Læste

Annonce