Spareøvelser i Region Midt udvikler sig til åben kamp mellem hospitaler

Infrastruktur

27/8/18 4:54

Nick Allentoft

Regionshospitalet Viborg står nu ifølge egne beregninger for 95 procent af besparelserne i Region Midt. Randers og Horsens går helt fri.

To hospitaler er lige nu med i en stoledans om de massive besparelser i Region Midt. Det er hospitalerne i Midt- og Vestjylland, mens de østjyske stort set går fri. Det skriver DR P4 Midt & Vest.

I går trak regionsrådsformand Anders Kühnau (S) stolen væk under Viborg i Hospitalsenheden Midt, da han meldte ud, at trombolysen - den akutte behandling af blodpropper i hjernen - alligevel skal ligge i det kommende supersygehus i Gødstrup i Hospitalsenheden Vest.

I alt 250 fuldtidsstillinger - eller mere end hver tiende stilling på Regionshospitalet Viborg i Hospitalsenheden Midt - står til at forsvinde. Det sker blandt andet fordi urologi bliver flyttet til Aarhus samt at neurologien alligevel bliver på Gødstrup i Herning. Ifølge egne beregninger står Regionshospitalet Viborg til at bære mere end 95 % af de samlede strukturbesparelser i hele Region Midtjylland.

Det undrer Helle Balling Engelsen, fællestillidsrepræsentant for sygeplejeskerne og radiograferne i Hospitalsenheden Midt.

- Vi er i fuld gang med at bygge et akutcenter for en milliard. Hvad er der så tilbage til at have i det store regionshospital, som jo egentlig er et af dem, som Folketinget har besluttet, skal være i Region Midt? spørger hun.

- Det bliver så kraftigt reduceret, at det kan være rigtig svært at se, at det kan være et akuthospital efterfølgende, siger Helle Balling Engelsen til DR P4 Midt & Vest.

I sidste uge foreslog regionsformand Anders Kühnau (S) at flytte trombolyse-afdelingen og den samlede neurologi fra det kommende supersygehus i Gødstrup i Hospitalsenhed Vest, hvor der eller er anlagt motorvej og helikopterlandingsplads til formålet. Det skulle til Viborg, som til gengæld skulle afgive urologien, altså behandlingen af urinvejssygdomme.

Forslaget mødte bred kritik fra både borgere og fagfolk.

- Det har vist sig, at der hverken har været politisk eller faglig opbakning til det forslag. Det har jeg taget konsekvensen af, og det rammer så Viborg hårdt, siger Anders Kühnau til DR P4 Midt & Vest.

Når regionshospitalet i Viborg nu ikke får trombolyse-behandlingen alligevel, så skal sygehuset kompenseres på en anden måde, lover regionsformanden. Han kan først gå i detaljer med de planer tidligst i morgen.

Men sådan en "bytten købmand" mellem Hospitalsenhederne Midt og Vest er ikke løsningen på besparelserne i Region Midtjylland, mener overlæge i Viborg.

- Så handler vi købmandsvarer i stedet for patientforløb, siger ledende overlæge på akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg, Jacob Stouby Mortensen.

- I dag modtaget man akutte patienter på deres symptomer - og ikke med et stempel i panden om de er urologske, neurologiske eller medicinske patienter. Det betyder, at en del af de patienter, der kommer ind på et akuthospital, der er lidt amputeret på funktioner, vil skulle ud at køre på landevejen igen, siger han.

Derfor er Viborg-overlægen ligefrem glad for - på patienternes vegne - at neurologien bliver bevaret på akuthospitalet i Gødstrup.

Regionsformanden fastholder dog, at det er en god idé at samle nogle afdelinger på færre sygehuse i stedet for at lave grønthøster-besparelser på akut- og medicinske afdelinger, som så vil få dårligere bemanding.

- Her gør vi det på en mere intelligent måde, ved at vi kan skære nogle vagtlag og nogle dobbeltfunktioner væk, og det er dét, der giver effektiviseringen. Det vil sige, at det rammer patienterne mindst muligt, og det betyder, at personalet ikke skal løbe stærkere, og det er det, der er vigtigt for mig, siger Anders Kühnau (S).

Han understreger, at det ikke er afgørende, at alle specialer er tilstede på et akuthospital.

- Man kan sagtens have en velfungerende akutfunktion i Viborg uden at have den akutte neurologi. Det har vi heller ikke i Randers og Horsens for eksempel, siger han.

Men set fra overlægens stol i Viborg er der et overordnet problem i hele akutstrukturen i Region Midt. I dag er der fem akuthospitaler i Region Midt: Udover de to i hospitalsenhederne Midt og Vest er der tre i det østjyske, nemlig i Randers, Aarhus og Horsens.

- Man bliver nødt til at se på akutstrukturen i Region Midtjylland, hvis man ikke har råd til at have så mange akuthospitaler, siger Jacob Stouby Mortensen til DR P4 Midt & Vest.

Anders Kühnau afviser at ændre på strukturen lige nu, men det er på tapetet senere - som en del af en helt ny hospitalsplan for Region Midtjylland efter budgetvedtagelsen.

I den aktuelle spareplan går akuthospitalerne i Randers og Horsens dog stort set fri.

- Der er stort set ikke andet end et basalt akuthospital i Randers og Horsens, så derfor er det nogle hospitaler af en anden karakter, forklarer Kühnau.

Han har dårlige erfaringer med at flytte funktioner fra Aarhus. Eksempelvis blev fedme-operationer på et tidspunkt flyttet herfra og til Viborg.

- Men nu er de helt mistet ud af regionen, fordi Sundhedsstyrelsen har en holdning til, at højt specialiserede funktioner skal ligge i Aarhus, altså på et Universitetshospital. Så det tør jeg ikke gøre en gang til, siger Anders Kühnau.

Ib Bjerregaard, der er medlem af Regionsrådet for Venstre og selv er fra Viborg, vil dog ikke udelukke, at det kan give mening at se nærmere på Horsens og Randers i denne sparerunde. Han mener ikke, det er rimeligt, at det kun er Viborg, der skal holde for.

- Det er helt urimeligt. Det er skævt, og det er med til at give en region i ubalance, siger han.

Han understreger, at han er loyal over for det akutforlig, der er lavet for længe siden; regeringen gav milliarder til tre akutsygehuse i Region Midt, nemlig Viborg, Gødstrup og Skejby - men regionsrådspolitikerne valgte dengang også at fastholde Randers og Horsens.

- Hvis besparelserne nu skal målrettes kun én del af de fem områder i regionen, så kan vi ikke leve med det, og så må vi kigge på andre muligheder. Hvis den eneste anden mulighed er at kigge på strukturen, så må vi jo kigge på det, siger han.

Regionsrådet holder møde den 26. september, hvor økonomien skal falde på plads.

Mere om forhandlingerne hos DR Midt & Vest

Annonce