Støjbergs ministerium skjulte fejlvurdering af dom i over et halvt år

Politik

16/1/18 10:26

Nick Allentoft

I over et halvt år har ministeriet hemmeligholdt en vurdering af Paposhvili-dommen, og nu ønsker ministeriet ikke at svare på, om vurderingen findes på skrift

I over et halvt år har Udlændinge- og Integrationsministeriet hemmeligholdt sin foreløbige vurdering af en vigtig dom fra Menneskerettighedsdomstolen, og dermed er Folketinget blevet vildledt, siger en ekspert.

Det fortæller Radio24syv tirsdag.

Under sidste uges samråd erkendte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at en forkert vurdering af embedsværket fra april-maj 2017 var skyld i, at ministeriet i mere end et år administrerede ulovligt i sager om humanitært ophold.

Men den vurdering blev holdt skjult for Folketinget i flere måneder og fremgik ikke af et foreløbigt svar til Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen den 19. oktober, der helt tilbage i april havde stillet en række spørgsmål til Paposhvili-dommen fra Menneskerettighedsdomstolen.

I svaret fra den 19. oktober skrev Inger Støjberg blot, at dommens betydning for den danske praksis “fortsat er under overvejelse i ministeriet.” - på trods af at ministeriet på det tidspunkt flere måneder i forvejen havde lavet en vurdering af dommen.

“Det bemærkes, at ministeriet havde forventet at kunne besvare spørgsmålet tidligere,men dommen rejser en række spørgsmål, som kræver nærmere overvejelse,” skrev ministeriet i svaret.

Ved ikke at nævne den centrale oplysning om, at man rent faktisk har lavet en foreløbig vurdering i ministeriet, er svaret vildledende, siger lektor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet:

“På det tidspunkt skal hun også sige, at man har lavet nogle foreløbige vurderinger af, at man ikke mener, at dommen har betydning, men at man stadig arbejder på de endelige vurderinger,” siger Bønsing og uddyber sin kritik af svarets kvalitet:

“Det er mangelfuldt. Det er i strid med vildledningsforbuddet, fordi hun har pligt til som minister at redegøre for de centrale trin eller oplysninger, der er, når hun skal svare Folketinget. Det vil sige, at Folketinget skal have et pænt og dækkende billede af, hvad det er, der er situationen. Hun kan ikke bare nøjes med at sige eller skrive, at vi vurderer stadigvæk på sagen, hvis det viser sig, at der er nogle notater, som måske, selv om de er foreløbige, har en eller anden endelig karakter.”

Sten Bønsing mener derfor, at at svaret strider mod forbuddet mod at vildlede, som ministre ellers har pligt til at overholde.

Han bakkes op af Pernille Boye Koch, lektor i offentlig ret, fra Roskilde Universitetscenter.

“Det svar, man giver til Johanne Schmidt-Nielsen i oktober, er ikke retvisende,” siger hun og peger på, at svaret antyder, at ministeriet slet ikke har lavet en vurdering endnu.

“I svaret får man det til at se ud som om, at man ikke er gået ind i det, men at det er meget komplekst, og man slet ikke vil sige noget om sagen, før man er færdig med at overveje det. Det er i hvert fald ikke en retvisende beskrivelse af situationen,” siger hun.

Radio24syv søgte første gang aktindsigt i ministeriets overvejelser omkring Paposhvili-dommen i september og har ikke tidligere fået oplysninger om ministeriets centrale foreløbige vurdering fra april-maj.

Siden samrådet i Udlændinge- og Integrationsudvalget torsdag i sidste uge har Radio24syv adskillige gange forsøgt at få ministeriet og Inger Støjbergs særlige rådgiver til at svare på, om den foreløbige vurdering forefindes på skrift, hvem den er delt med, hvornår den er lavet, og hvad der mere præcist står i den.

Ingen af delene har ministeriet eller ministeren ønsket at oplyse.

Pernille Boye Koch undrer sig over, at den foreløbige vurdering holdes hemmelig så længe, og at den fortsat ikke bliver lagt frem.

Hun peger desuden på, at ministeriet langt tidligere burde have lavet en endelig juridisk vurdering af dommen, da både fageksperter og advokater flere gang gjorde opmærksom på dommen, som også Justitsministeriet ad to omgange gjorde Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksom på, første gang den 3. marts 2017.

“Når der er tale om så principiel en dom, så burde der i hvert fald være lavet en juridisk analyse på skrift, og der er ikke noget, der tyder på, at der foreligger en egentlig juridisk analyse,” siger Pernille Boye Koch og henviser til, at flere juridiske eksperter i foråret skrev indlæg om, at dommen burde føre til praksisændring i Danmark.

“Det er meget mærkeligt, at man ikke i ministeriet finder anledning til at lave en juridisk analyse på skrift på et tidligere tidspunkt. Det, synes jeg, er meget mystisk, og det virker meget usædvanligt,” siger hun og uddyber:

“Så det skærper situationen og er en ekstra alarmklokke, der bør gøre Udlændinge- og Integrationsministeriet opmærksomme på, at man skal tage stilling hurtigst mulig.”

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslistens udlændingeordfører, kritiserer Støjbergs Folketingssvar fra oktober, hvori ministeriets foreløbige vurdering ikke er nævnt:

“Det er mildest talt et misvisende svar eller mangelfuldt,” siger Johanne Schmidt-Nielsen og undrer sig over, at vurderingen fra “april-maj” ikke er nævnt med et ord.

“Nu ved vi fra samrådet, at der havde været en foreløbig vurdering, og at den betød, at man ikke ville ændre praksis i Danmark, og det er meget mystisk, at den yderst relevante vurdering ikke fremgår af svaret,” siger hun.

Hun kritiserer samtidig, at Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke vil fremlægge den foreløbige vurdering af Paposhvili-dommen.

“Hvis det er korrekt, at der et eller andet sted ligger en vurdering af det, som ministeren omtaler som april-maj, så må det være muligt at udlevere den vurdering. Det er en meget central vurdering, for den viser sig jo senere at være lodret forkert, og den laves jo på trods af meldinger fra Justitsministeriet om, at der er faldet en dom, at man nok må rette ind, så det er i sig selv meget mystisk, at man kommer frem til en vurdering af, at det ikke skal have betydning for dansk praksis.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Udlændinge- og Integrationsministeriet eller Inger Støjberg.

Mere hos 24syv