Stormøde om kvalitet i undervisningen

Velfærd

28/08/2012 11:01

Administrator

1000 Silkeborg-lærere var i sidste uge samlet i Arena Midt i Kjellerup. De skal være med til at sparke gang i skoleudvikling lokalt og hæve undervisningskvaliteten. Og det skal ske i samarbejde med kommunen, skolelederne og de centrale organisationer.

Silkeborg Kommunen har i samarbejde med Silkeborg Lærerkreds inviteret lærere og ledere til at være med til at forbedre læreres og lederes arbejde. På sigt skal det være med til at hæve kvaliteten i undervisningen i Silkeborgs folkeskoler. Samtidigt skal projektet skabe et bedre arbejdsmiljø i folkeskolerne og på den måde skal skolen fremover blive endnu bedre til at udfordre alle børn og gøre dem så dygtige, som de kan blive.

"Det her er startskuddet", siger skolechef Huno Jensen til folkeskolen.dk, da han byder velkommen.

Han henviser til, at kommunen har valgt en anden vej end andre kommuner. I stedet for at snakke effektivisering af lærernes arbejdstid og mere undervisning er ordene på dagsordenen kvalitet og samarbejde.

Læs også: Blogstafetten om Folkeskolen

Lærerne vil gerne byde ind
"Man hører hele tiden folk, der spørger, hvorfor lærerne ikke arbejder nok. Det er et tåbeligt spørgsmål. Lærerne arbejder lige så meget som alle andre. 1680 timer om året. Så lad os få den slået i jorden", siger Huno Jensen. Han lægger op til, at lærerne i Silkeborg kan være med til at byde ind på, om skolen kan organiseres mere hensigtsmæssigt, end den er i dag.

Huno Jensen tænker her på børne- og undervisningsminister Christine Antorinis Ny Nordisk Skole - hvor udviklingen kommer nedefra i stedet for oven fra. Enkelte skoler i kommunen skal indgå i projektet med alle medarbejdere, mens andre skal være med i enkelte projekter.

Der er sket store besparelser
Karsten Jensen er tillidsrepræsentant på Balleskolen i Silkeborg:

"Der er allerede sparet 80 millioner," siger han og henviser til, at skolechefen netop har sagt, at der er sparet 80 millioner, siden han tiltrådte sin stilling for to et halvt år siden. Men han roser kommunen for at invitere lærerne med og ikke kun tænke i økonomi, men også i indhold og nye måder at gøre tingene på:

"Det er en god idé at få os lærere med. Der er så mange lærere, der har gode ideer. Det er godt, at Silkeborg har gjort det her. Jeg ville nødig være i krig med kommunen. Det bedste er at give lærerne indflydelse".

Ros til lokalpolitikerne
Formand for Silkeborg Lærerforening Johnny Specht er ikke meget for at rose politikere i disse spare tider, hvor der har været en nedgang i antallet af lærerstillinger i Silkeborg på næsten 12 procent.

"Men i aften vil jeg gøre en undtagelse," siger han og roser politikerne for at vælge en kvalitetsdagsorden.

Målet med projektet i Silkeborg er, at en række skoler bliver udvalgt til at afprøve forskellige projekter, som andre skoler så kan lære af, fortæller Johnny Specht, som håber, at lærerne bakker op omkring samarbejdet:

Lærerne hilser projektet velkommen
"Vi siger altid ja til at gå med i projekter, som kan være med til at skabe en bedre skole og bedre vilkår for lærerne. Vi tror på, at vi kan være med til at skabe bedre arbejdsvilkår med det her projekt," lyder det fra kredsformanden.

Planen er, at der til januar bliver udvalgt en række projekter i Silkeborg Kommune, og at projekterne sættes i gang til næste skoleår.

FAKTA:

- Baggrund for projektet, går tilbage til DLF's kongres om arbejdstid. Her vedtog kongressen tidligere på året, at foreningen skulle skrue op for støtten til de kredse, hvor kommunerne beder KL om at komme og være med til at KL's partnerskab om arbejdstid. Målet er at flytte fokus fra økonomi til i stedet at handle om kvalitet. Danmarks lærerforening mål er at støtte kredsene og på sigt sætte en kvalitetsdagsorden og samtidig styrke det lokale samarbejde med kommunerne. Udgiftsrammen er på op til 10 millioner kroner.

- Projektet i Silkeborg er kun starten på forhåbentlig mange projekter, hvor Danmarks Lærerforening sætter fokus på kvalitet frem for økonomi i samarbejde med landets kommuner.

- Interesserede kan finde inspiration på Danmarks Lærerforenings hjemmeside, hvor der også er hjælp at hente, hvis den enkelte kreds vil i gang med at lave et kvalitetsprojekt lokalt.

Mest Læste

Annonce