Styringen af videregående uddannelser får et eftersyn

Ledelse

06/04/2016 11:10

Nick Allentoft

Regeringen iværksætter et eftersyn, som skal se på, om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Regeringen har et klart mål om, at de videregående uddannelser skal være af høj kvalitet og relevante for samfundet. Regeringen igangsætter nu et eftersyn, der undersøger om de styringsmæssige rammer på de videregående uddannelsesinstitutioner understøtter de mål.

- Vi har mange grunde til at være stolte af vores videregående uddannelser. Men gode uddannelser kan blive endnu bedre. Kvalitetsudvalget peger på, at læringen på de videregående uddannelser kan styrkes. Og over en tredjedel af de studerende på en række uddannelser er ledige to år efter endt uddannelse. Det kan hverken den enkelte eller samfundet være tjent med. De videregående uddannelsesinstitutioner har samtidig gennemgået en markant udvikling de seneste 10-15 år både organisatorisk, størrelsesmæssigt og styringsmæssigt. Vi vil derfor se på om rammerne for og styringen af de videregående uddannelser understøtter høj kvalitet og uddannelse til job, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Konkret bliver der iværksat et styringseftersyn. Styringseftersynet skal ses i sammenhæng med indførelse af institutionsakkreditering, dimensionering og arbejdet med et nyt bevillingssystem. Et væsentligt element i eftersynet vil være en ekstern kortlægning af erfaringer og perspektiver på styringen.

- Med eftersynet vil vi belyse, hvordan institutionernes styringsmæssige rammer understøtter fokus på uddannelsernes kvalitet og relevans. Samtidig sætter vi gang i en afbureaukratisering, hvor vi opfordrer institutionerne til at bidrage med konkrete områder, hvor de ser, der er mulighed for at afbureaukratisere, siger Ulla Tørnæs.

Mest Læste

Annonce