Tillid, dialog og anerkendelse på dagordenen i jobcentret

Ledelse

25/04/2014 12:17

Freja Eriksen

Det gode samarbejde på Slagelse Jobcenter kan forhåbentlig genoprettes efter to konstruktive møder mellem de faglige organisationer, jobcentret og direktøren på området. Efter medarbejderne på centret i april opfordrede deres tillidsfolk til at trække sig fra samarbejdsorganerne på arbejdspladsen, skal dialogen nu skabe tillid og anerkendelse i jobcentret.

Der er nu begrundet håb om, at det gode samarbejde på Jobcenter Slagelse kan genoprettes. Det var på vej til at kuldsejle, da medarbejderne på centret i begyndelsen af april opfordrede deres tillidsfolk til at trække sig fra samarbejdsorganerne på arbejdspladsen. Siden da har der været holdt to konstruktive møder mellem de faglige organisationer, Slagelse Jobcenter og direktøren på området.

Der er enighed om, at der er udfordringer i forhold til samarbejdet og tilliden mellem ledelse og medarbejdere i jobcenteret. Der er behov for at forbedre arbejdsmiljøet. Tirsdag var alle fra chefgruppen i Slagelse Jobcenter, tillidsrepræsentanterne fra HK, DS og DJØF til møde sammen med de centrale aktører fra de faglige organisationer og uddannelsesdirektøren.

På et møde før påske blev der drøftet forskellige initiativer. De initiativer blev tirsdag forelagt de lokale samarbejdsparter i Slagelse Jobcenter.

Af konkrete initiativer kan nævnes, at kernen for godt og sundt samarbejde skal ske i jobcentrets samarbejdsudvalg. Derfor igangsættes et internt uddannelsesforløb for medlemmerne af samarbejdsudvalget med hjælp fra en ekstern konsulent, som udvalget vælger i enighed.

”Fordi det er vigtigt, at der er ejerskab og tillid til konsulenten,” understreger uddannelsesdirektør Vini Lindhardt.

Derudover skal der ses på udvalgsstrukturen. På længere sigt skal der arbejdes med social kapital og ses på de interne arbejdsgange i sammenhæng med en tillidsdagsorden.

”Vi er enige om, at der skal ses fremad, men også lære og blive klogere af fortiden - vi ser det som starten på et nyt kapitel” tilføjer Vini Lindhardt, og kommunal sektorformand, Michael Rosenberg, HK Sjælland, supplerer: ”Rammen vil nu være, at de lokale aktører skal tilbage i maskinrummet for at få tillid, dialog og anerkendelse på dagordenen”.

Inden sommerferien skal der tillige gennemføres en undersøgelse af arbejdsmiljøet i form af en arbejdspladsvurdering, APV. Arbejdsmiljøgruppen i jobcentret får ansvaret for at udarbejde proces og tidsplan for den opgave, men den endelige beslutning træffes af samarbejdsudvalget.

”Alle har en fælles ambition om at skabe synlige og mærkbare ændringer, som skal foregå i en åben og involverende proces,” siger Michael Rosenberg.

Disse ændringer skal være til gavn både for jobcentret, men også de borgere som er i kontakt med det.

Organisationerne og kommunens ledelse er enige om, at de interne aktører nu skal arbejde med de foreslåede anbefalinger, men det er vigtigt at understrege, at arbejdet bliver understøttet og fulgt af de centrale aktører.

Mest Læste

Annonce