Folkeoplysningsforbund ændrer vedtægter

19/12/2012 14:55

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Folkeoplysningsforbundet FOF har forpligtet sig til at ændre en bestemmelse i sine vedtægter om, hvordan lokale FOF-foreninger må etablere sig og drive virksomhed. Det sker efter et møde i Konkurrencerådet i dag.

Konkurrencerådet har betænkeligheder ved en bestemmelse i FOFs vedtægter. Bestemmelsen betyder blandt andet, at der som udgangspunkt højst må være en FOF-forening i hver kommune, og at foreningerne har snævre grænser for at konkurrere på tværs af kommunegrænserne.

Bestemmelsen kan have opdelt markedet i strid med konkurrencereglerne. Det kan have medført et smallere udvalg af kurser til skade for forbrugerne. Konkurrencerådet vurderer umiddelbart, at bestemmelsen er i strid med konkurrencereglerne.

FOFs landsorganisation har afgivet tilsagn, som imødegår Konkurrencerådets betænkeligheder. FOF har forpligtet sig til at ændre bestemmelsen i sine vedtægter og til at orientere samtlige lokalforeninger om vedtægtsændringen.

Med tilsagnene løser FOF de konkurrenceproblemer, som bestemmelsen kan have givet. Sagen er dermed afsluttet i Konkurrencerådet.

Læs Konkurrencerådets afgørelse om FOF-landsforeningens vedtægter

Mest Læste

Annonce