Helsinge skole og svømmehal i Gribskov

07/03/2012 13:12

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Helsinge Ny Skole og Svømmehal i Gribskov Kommune opføres som et OPP med offentlig finansiering (svarende til standardmodellens scenarium 3).

Skolen har plads til 750 elever, inkl. fritidsordning. På skolen indrettes desuden et kombineret folke- og skolebibliotek samt en ny svømmehal. Ideen med at samle skole, svømmehal og bibliotek i ét er at skabe et integreret viden-, kultur- og idrætsområde i byen.

Skolen skal efter planen stå klar til brug den 1. september 2012, og svømmehallen den 1. februar 2013. OPP-leverandøren står for drift og vedligehold af det færdige byggeri i en 25-årig periode.

Projektet blev udbudt i konkurrencepræget dialog, hvilket gav gode resultater bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af funktionskrav.

Værd at vide – Projektet har styrket kommunens viden om OPP
Gribskov kommune har prioriteret at skabe en god og afbalanceret relation til OPP-leverandøren og til rådgiverne i projektet. For at opnå totaløkonomiske fordele ved projektet har kommunen overladt det til OPP-leverandøren at træffe detailbeslutningerne. Samtidig har Gribskov Kommune lagt vægt på at have en stærk forbindelse til og viden om projektet for at sikre, at kommunen får så meget læring som muligt med sig videre til eventuelle fremtidige OPP-projekter. Gribskov Kommune har derfor haft et kommunalt team af medarbejdere, der har fulgt processen tæt. På den måde har kommunen opnået en god balance, hvor den private OPP-leverandør har haft kontrollen med de byggetekniske beslutninger, mens kommunen har styret processen og primært brugt rådgivere til kvalitetssikring og sparring.

Tre skarpe til Gribskov Kommune v/ vicekommunaldirektør Claus Thykjær

Hvad er det bedste, der er kommet ud af projektet?

Jeg tror, det bedste ved projektet er, at vi har fået en større forståelse for at arbejde med funktionskrav fx ved at arbejde med såvel bygningsmæssige som pædagogiske mål. Ligeledes det, at der bliver etableret en bygning, som fremadrettet holder kvaliteten og ikke mindst, at vi har fået etableret et godt tværorganisatorisk samarbejdsforum.

Hvad var det sværeste ved projektet?

Den tekniske del af udvælgelsesprocessen i udbudsfasen var nok det sværeste. Særligt processen hen mod brugen af konkurrencepræget dialog var udfordrende, fordi der stilles mange krav, det er en teknisk kompliceret øvelse og vi ikke ville begå fejl.

Hvilke erfaringer vil du tage med til næste projekt?

At sætte et stort og dedikeret internt hold, der kan opsamle viden og højne kompetencerne i huset. Selvom det var et kompliceret og krævende arbejde, at vi var inde over processen i det omfang, som vi har været, har det givet vores medarbejdere en uvurderlig viden, som vi vil anvende og bygge videre på i næste OPP-projekt.

Mest Læste

Annonce