Krav til vandselskaber sparer kunderne penge

20/02/2013 14:09

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Forsyningssekretariatet har fastsat prislofter for 2012 og 2013 til landets 326 største vandforsyninger. Lofterne tvinger selskaberne til at effektivisere driften til gavn for kunderne.

Med prislofterne får 104 spildevandsforsyninger krav om at effektivisere deres driftsomkostninger for knap 180 millioner kroner. Og 222 drikkevandsforsyninger får effektiviseringskrav for knap 82 millioner kroner.

Prislofter fører til, at forbrugerne får lavere priser, end de ellers ville have fået, fordi forsyningerne arbejder for at effektivisere deres drift. Alligevel kan forbrugernes priser stige, hvis forsyningerne investerer i for eksempel miljøaktiviteter.

Reguleringen af vandselskabers priser skal sikre, at selskaberne øger deres effektivitet til gavn for forbrugere og virksomheder. Prislofterne er nødvendige, fordi selskaberne er naturlige monopoler og ikke konkurrerer med hinanden.

Fastsættelsen af prislofterne for 2012 og 2013 er forsinket på grund af kendelser fra Konkurrenceankenævnet sidste år, som fastsatte ny praksis på området.

Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger:

”Ved at sætte grænser for, hvad vandselskaberne må opkræve for vand og afledning af spildevand, presser vi selskaberne til at holde deres driftsomkostninger nede. Det er en klar fordel for kunderne, som får mere for pengene, end de ellers ville have fået.”

”Kravene om effektivisering betyder ikke nødvendigvis, at priserne falder. Andre faktorer spiller ind. For eksempel vil investeringer i bedre kloakker til gavn for kunderne forhøje priserne.”  

Mest Læste

Annonce