Offentlige myndigheder ser OPP som en succes

11/10/2012 14:18

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Offentlige myndigheder oplever offentlig-private partnerskaber (OPP) som succesfulde, men ressourcekrævende. Deres erfaring er, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag en undersøgelse af erfaringerne fra de eksisterende 13 danske OPP-projekter.

Ved at indgå OPP om offentlige bygge- og anlægsprojekter vurderer langt de fleste af de offentlige myndigheder, at de har opnået en række totaløkonomiske fordele blandt andet i form af mere innovative løsninger og bedre kvalitet i byggeriet.

Samtidigt har størstedelen af de OPP-projekter, som er taget i brug, været klar til den aftalte tid eller tidligere, og de er gennemført uden større budgetoverskridelser. De offentlige myndigheder oplever, at samarbejdet med den private part har fungeret godt.

Selvom de offentlige myndigheder oplever OPP-projekterne som succesfulde, vurderer omkring halvdelen, at de har brugt væsentligt flere ressourcer på udbudsprocessen, end de forventede.

I et offentlig-privat partnerskab varetager de private virksomheder anlæg, vedligeholdelse og løbende drift af offentlige projekter i en periode på typisk op til 25 år.

De 13 danske OPP-projekter omfatter blandt andet etableringer af nye parkeringshuse, daginstitutioner og skoler. Anlægssummerne spænder fra 25 millioner kroner til over en milliard kroner.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing:

”For første gang får vi et overblik over de danske erfaringer med offentlig-private partnerskaber. Det kan være en rigtig god løsning at bruge OPP. Men det skal være projekter, som egner sig til OPP. De offentlige myndigheder må vurdere, om de kan drage fordel af at sammentænke anlæg og drift over længere tid.”

”Undersøgelsen indikerer, at offentlig-private partnerskaber kan sikre højere kvalitet i byggeriet over længere tid. Det er til gavn både for skatteborgerne, som får mere kvalitet for deres penge, og for brugerne som får bedre bygninger og anlæg.”

”Der kan være høje omkostninger forbundet med at opstarte et OPP-projekt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardmodel, der kan lette omkostningerne for de offentlige myndigheder, som ønsker at indgå offentlig-private partnerskaber.”

Læs undersøgelsen af erfaringerne fra de offentlig-private partnerskaber (pdf)

Mest Læste

Annonce