P-hus i Aarhus

13/03/2012 12:57

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Et nyt parkeringshus i Aarhus er opført og drives som et OPP. Det har været en udfordring, at gøre opgaven interessent for markedet. Dette opnåede man ved, som en del af projektet, også at lade den private part overtage driften af samtlige parkeringspladser i det nye p-hus og eksisterende parkeringspladser i nærområdet.

Leverandørens indkomst er afhængig af i, hvor høj grad parkeringspladserne bliver anvendt.

Kontrakten blev indgået i marts 2010, og parkeringsanlægget blev taget i brug i december 2010 – tre måneder før tid. Kontrakten løber i 25 år.

Parkeringshuset i Aarhus er det første parkeringshus, som er opført som OPP i Danmark. Projektet giver en unik mulighed for at sammentænke anlægs- og driftsudgifter og dermed højne kvaliteten i byggeriet.

Værd at vide – OPP med brugerbetaling
Det nye parkeringshus blev opført som et OPP med privat finansiering (svarende til standardmodellens scenarium 1). OPP-projektet er struktureret sådan, at OPP-leverandørens indtjening er baseret på brugerbetaling. Modellen giver parterne mulighed for at deles om de risici, der kan være ved evt. manglende indtjening, ligesom overskud også fordeles ligeligt mellem parterne.

Tre skarpe til Region Midtjylland v/ projektleder Charlotte Degn

Hvad er det bedste, der er kommet ud af projektet?

Før det første, at vi fik løst vores parkeringsproblem. Før vi fik bygget parkeringshuset havde patienter og pårørende svært ved at finde en parkeringsplads tæt på klinikken. Samtidig havde vi ikke det antal personaleparkeringspladser, som vi havde behov for. Samarbejdet med den private leverandør har sikret optimering og effektivisering af parkeringsforholdene til gavn for brugerne.

Hvad var det sværeste ved projektet?

Finansieringen viste sig at være den største udfordring for mulige investorer. Det er vigtigt at udbyder har sikret, at de skatte- og momsmæssige forhold i projektet er afklaret. Derfor bør SKAT inddrages i god tid så genudbud undgås.

Hvilke erfaringer vil du tage med til næste projekt?

Det er vigtigt med tilstrækkelige interne ressourcer. Man kan ikke bare få en ekstern rådgiver til at beslutte det hele, for OPP kræver nogle strategiske drøftelser, som de ikke har mulighed for at gå ind i.

Mest Læste

Annonce