Naturstyrelsen har ikke taget vandopgave

Infrastruktur

05/03/2014 14:54

Freja Eriksen

Planlægning af vandindvinding til hovedstadsområdet er en statslig interesse og har aldrig ligget hos kommunerne.

Når hovedstadsområdets borgere skal forsynes med rent drikkevand, skal der hentes vand på tværs af kommunegrænserne. Det er nødvendig både for at sikre mængden og kvaliteten. 

Derfor har Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR gennem mange år med en vandindvindingstilladelse hentet vand i bl.a. Køge, Roskilde, Solrød og Greve kommuner til hovedstadsområdets borgere.

Tilladelserne, der gælder 30 år er udløbet og skal nu fornyes. Tidligere var det de nu nedlagte amter og Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), der gav vandindvindingstilladelser. Indvindingstilladelserne gives nu af kommunerne på baggrund af en planlægning, der gennemføres af Naturstyrelsen.
 
- Planlægningsopgaven blev med kommunalreformen flyttet til Naturstyrelsen, for at sikre hovedstadsområdets borgere drikkevand. siger Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen.

Flere medier skriver, at nogle kommuner er utilfredse, fordi opgaven med at beslutte, hvor meget vand, man måtte indvinde til hovedstadsområdet, før lå i kommunerne. Det er forkert – dette var tidligere en amts/HUR-opgave.

Det er således, at grundvandet ikke kender til de kommunale grænser. De indvindingsoplande som leverer drikkevandet til hovedstadsområdet dækker 27 kommuner – det pumpes op i 16 kommuner, og HOFOR leverer vand til 17 kommuner.

Ingen vandmangel

Selvom kommunerne kommer til at levere vand til Københavnsområdet, er der ingen risiko for, at kommunens egne borgere kommer til at mangle drikkevand.

- Vi har undersøgt konsekvenserne ved at hente de ønskede mængder meget grundigt, og der er taget højde for, at kommunerne selvfølgelig selv skal have vand nok. Desuden er vi blevet bedre til at spare på vandet, siden sidste tilladelse er givet, så det er en mindre mængde, HOFOR ønsker at få tilladelse til, siger Holger Bisgaard.   

I øjeblikket er der tilladelse til, at HOFOR kan hente 106 millioner m3 vand om året. I det kommende kommuneplantillæg vil HOFOR få tilladelse til at indvinde 72 millioner m3 vand om året.

Mest Læste

Annonce