Udbud: Evaluering af ADHD-udviklingsprojekter

27/10/2010 18:19

Servicestyrelsen

ADHD-satsning skal hjælpe børn, unge og voksne med ADHD. Servicestyrelsen udbyder opgaven med at evaluere de udviklingsprojekter, som har fokus på indsatsen overfor børn, unge og voksne med ADHD. ADHD-satsningen blev vedtaget i satspuljeforliget 2009. Den samlede satsning skal munde ud i et forslag til en national handlingsplan, som skal hjælpe børn, unge og voksne med ADHD.

Evalueringsopgaven igangsættes januar 2011 og gennemføres i perioden frem til ultimo september 2012.

Opgaven udbydes i henhold til reglerne om EU-udbud med en beløbsramme på kr. 1.520.000 eksklusiv moms.

Udbud: Evaluering af ADHD-udviklingsprojekter

 

Mest Læste

Annonce