5000 ansøgninger til 1000 specialer: Sundhedsstyrelsen er i gang med at vurdere ansøgninger

Velfærd

25/02/2016 15:02

Nick Allentoft

Det er regionerne og de private sygehuse og klinikker, der har ansøgt styrelsen om at få lov til at varetage en eller flere af de 1.003 specialfunktioner, som kommer til at udgøre den kommende specialeplan.
5.000. Så mange enkeltansøgninger havde Sundhedsstyrelsen modtaget den 15. januar 2016, hvor fristen udløb for at søge om at blive godkendt til at varetage de specialiserede sygehusfunktioner, de såkaldte specialfunktioner, i den kommende specialeplan.    Det er regionerne og de private sygehuse og klinikker, der har ansøgt styrelsen om at få lov til at varetage en eller flere af de 1.003 specialfunktioner, som kommer til at udgøre den kommende specialeplan. Specialfunktioner, der spænder bredt; lige fra akutte ballonudvidelser til håndtering af gravide med diabetes, fedmekirurgi eller behandling af særlige kræftformer. De fem regioner ansøger på vegne af alle sygehusene i deres region, og har således på forhånd selv planlagt, hvor de ønsker, at de forskellige funktioner skal varetages. 

Der er nu gået en måneds tid, siden ansøgningsperioden sluttede, og Sundhedsstyrelsen er godt i gang med at vurdere de indkomne ansøgninger. Første skridt har været at kvalificere ansøgningerne og sikre, at Sundhedsstyrelsen har de nødvendige oplysninger til at kunne placere specialfunktionerne. Derefter går den egentlige vurderingsproces i gang. Her anvender Sundhedsstyrelsen en række kendte og velbeskrevne principper, som altid anvendes ved specialeplanlægning. Det handler blandt andet om at sikre de rette kompetencer, tværfaglighed og robusthed i varetagelsen af specialfunktionerne. Det er blandt andet forhold som antallet af speciallæger, der kan udføre en given procedure, hvilke andre specialer, man samarbejder med på sygehuset, og om sygehusafdelingen forsker på området. 

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente rådgivning vedrørende placeringerne; blandt andet i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning, hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra de fem regioner, de Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Sygepleje Selskab.    Den endelige placering af specialfunktionerne på landets sygehuse forventes at blive afgjort i slutningen af 2016. Her vil Sundhedsstyrelsen udsende en ny samlet specialeplan med angivelse af de sygehuse og klinikker, der er godkendt til at varetage de enkelte specialfunktioner. Den kommende specialeplan træder i kraft i begyndelsen af 2017.    Du kan læse mere om specialeplanlægning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk . Her finder du også en oversigt over typiske spørgsmål og svar om specialeplanlægning.

Mest Læste

Annonce