Kommunernes arbejde med overvægt og stoffer

Velfærd

12/01/2015 13:09

Suleman Haider

En ny kortlægning viser, at kommunerne er godt i gang med at arbejde med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om overvægt og stoffer, men der er fortsat et potentiale for at øge indsatsen på områderne.

Sundhedsstyrelsen har udsendt i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde i løbet af 2012 og 2013. Kortlægningen har særligt fokus på de to seneste forebyggelsespakker, der blev udsendt i 2013 og handler om indsatser vedrørende overvægt og stoffer.

Kortlægningen viser blandt andet:

  • at 44 % af kommunerne har et forebyggelsestilbud om overvægt rettet mod familier, der har førskolebørn med moderat overvægt, mens 71 % har et tilbud til skolebørn.
  • at kommunerne vurderer, at SSP-medarbejderne i stor udstrækning har viden og kompetencer til at sikre tidlig opsporing af stofbrug hos unge ved hjælp af en kort opsporende samtale (63 %). 
  • at mange kommuner har samarbejde med ungdomsuddannelser og produktionsskoler om tidlig opsporing af unge med et eksperimenterende eller regelmæssigt forbrug af stoffer (66 %), og 79 % af kommunerne har tilbud om en kort rådgivende samtale til de unge.

Kortlægningen viser desuden, at der fortsat er et potentiale for en øget og mere systematisk indsats i kommunerne på de to områder. Dette var også forventet fra Sundhedsstyrelsens side, da kommunerne kun har haft et år til at implementere anbefalingerne i forebyggelsespakkerne på de to områder. 

KOMMUNERNES ARBEJDE MED ALLE FOREBYGGELSESPAKKERNE

I undersøgelsen er der også blevet spurgt til kommunernes arbejde med forebyggelsespakkerne generelt. Kommunerne er på næsten alle parametre kommet længere i arbejdet, end de var i den tilsvarende undersøgelse i 2013 og har fået flere erfaringer med pakkerne. Eksempelvis svarer flere kommuner nu, at de vurderer, at forebyggelsespakkerne i høj grad kan være med til at øge kvaliteten i den borgerrettede forebyggelsesindsats i kommunen (51 % i 2014 og 38 % i 2013). 

Resultaterne bakkes op af de uddybende interviews med udvalgte kommuner, der viser, at kommunerne vurderer forebyggelsespakkerne positivt og oplever, at pakkerne sikrer, at arbejdet bygger på den bedste viden, og giver retning og systematik i forebyggelsesarbejdet.

INFORMATION OM KORTLÆGNINGEN 

Se kortlægningen: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport. 2014.

Rapporten bygger på spørgeskemabesvarelser fra 97 kommuner samt uddybende interview med 10 udvalgte kommuner. 

En tredje kortlægning i efteråret 2015 vil følge op på kommunernes indsats indenfor alle forebyggelsespakker.

Kortlægningen er gennemført af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet og spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Center for Forebyggelse i Praksis i KL. Undersøgelsen er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mest Læste

Annonce